Peter Ekdahl

Affärsområdeschef Ramboll RST

T: +46 (10) 615 54 58

Ramboll har genom den digitala plattformen Waywize kartlagt det svenska vägnätet och identifierat sträckor runt om i Sverige där utsläppen från vägtrafiken är höga. Rambolls rapport visar att det inte bara handlar om storstadsregioner, många delar av landet utanför storstäderna har vägar med höga utsläppshalter.

- Det här är ett område där vi kan göra stor skillnad här och nu genom att på ett innovativt sätt ta hänsyn till vägars utformning när vi planerar. En väg med stora höjdskillnader och mycket kurvor innebär större utsläpp på grund av högre energi- och bränsleförbrukning, säger Peter Ekdahl affärsområdeschef på Ramboll och ansvarig för Waywize. 

Hämta ditt exemplar av vägrapporten

Rambolls Vägrapport 2021

Hämta rapport

Miljontals ton koldioxid kan sparas med klimatsmart planering

Bränsleförbrukningen hos tunga lastbilar påverkas extremt mycket av vägars backar och kurvor. I Trafikverkets rapport ”Klimatförbättringar i infrastrukturprojekt” beräknas att en väg med 4 respektive 6 procents lutning innebär 72 respektive 130 procent mer energiåtgång för tung trafik.

- Vi tar stor hänsyn till miljöpåverkan när vi bygger nya vägar, men vi räknar inte lika mycket på hur vägarnas framtida trafik påverkar klimatet. Genom att satsa på klimatsmart planerade vägnät kan många miljoner ton koldioxid sparas. Här finns stor möjlighet att skapa en markant klimatreducerande effekt med mycket små medel, säger Peter Ekdahl.

Koldioxidutsläpp mäts inte bara i ton utan även i ett samhällsekonomiskt värde. En besparing på 200 000 ton koldioxid kan till exempel redovisas med ett sådant värde på 1,4 miljarder kronor.

Eftersom till och med mycket små förändringar av vägens utformning ger otroligt stora effekter på energi- och bränsleförbrukning, finns en stor möjlighet att skapa en markant klimatreducerande effekt med mycket små medel.

Hämta rapporten här!