Vad vi mäter

Stockholms avloppsrening måste förnyas för att klara befolkningsökningen och möta framtidens miljökrav. Just nu genomför Stockholm Vatten och Avfall ett stort projekt för att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk. Bromma reningsverk ska stängas, och istället byggs en ny mottagarstation i Sickla och en cirka femton kilometer lång avloppstunnel från Bromma via Sickla till Henriksdal.

Läs mer

Ett av syftena med mätningarna är att undvika sättningar som kan uppkomma om grundvattennivåerna sänks. Genom att utföra kontrollmätningar av omgivande grundvattennivåer säkerställs att skador på omgivningen så långt det är möjligt undviks.

Den mätstation som du nu befinner dig i närheten av är en del av kontrollprogrammet för grundvatten – SFAL. I praktiken betyder det att vi mäter grundvattennivåerna längs med den nya avloppstunnelns sträckning och skickar regelbundet information till myndigheterna så att de snabbt kan agera om man ser avvikelser. Ett större antal mätningar sker med denna typ av automatiska utrustning och sitter i grundvattenrör längs med hela sträckan.

 

Rapportera fel eller skada

Du får gärna rapportera till oss om mätutrustningen på något sätt är skadad, vandaliserad eller om du misstänker att något är fel.
Rapportera

Vilka vi är

Ramboll är en teknikkonsult och samhällsutvecklare som designar framtidens städer och samhällen. I Sverige är vi 2000 medarbetare över hela landet. Vi har tjänster inom sektorerna byggnader, transport, miljö & hälsa, vatten, energi, projektledning och management consulting.

Läs mer

Varje dag löser vi tekniska utmaningar för att göra livet bättre för människor och natur. Genom att lyssna på och förstå invånarna, vår omvärld och våra kunder, tar vi fram hållbara lösningar som skapar riktigt värde. Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen.