Webbinarier

Här samlar vi webbinarier som vi själva eller andra anordnar där våra experter deltar.

Det var som 17 - Hand in Hand (16 sep. 2020)

Ett samtal om framtid, hållbarhet och partnerskap mellan ett inspirerande gäng från olika samhällssektorer som alla insett värdet i innovativa samarbeten. Med bl a Louise König, chef för hållbar affärsutveckling, Ramboll Sverige.

 


Barriäreffekter - ny mätmetod för trafikleders barriäreffekter (20 augusti 2020)

Trafikleder skapar effektiva förbindelser, men kan också orsaka barriärer för gång- och cykeltrafik i våra städer. Dessa barriärer kan i värsta fall leda till att hela stadsdelar segregeras och att människor tvingas att välja bilen som färdmedel istället för att cykla eller gå, vilket har negativa effekter för vår hälsa och ökar vår klimatpåverkan. Till skillnad från buller och luftföroreningar fanns till helt nyligen ingen metod för att mäta effekterna av barriärer, vilket innebär att dessa konsekvenser riskerar att undervärderas eller utelämnas helt i viktiga beslutsprocesser.

I samarbete med Chalmers har Ramboll nu utvecklat en ny metod för att mäta barriäreffekter av motorvägar och järnvägar. Med den här nya mätmetoden kan Trafikverket redan i ett tidigt planeringsskede bedöma vilket av olika alternativ för nya trafikleder som innebär minst barriäreffekter. Metoden ger ett objektivt faktaunderlag om barriärer, så att även förhandlingarna med berörda kommuner och andra som påverkas av en trafikled blir mer jämställda och effektiva. 

 


Förpackningsinsamling 2.0 - hur lyckas vi? (2 juni 2020)

Ett nytt insamlingssystem håller på att ta form i Sverige. 2025 ska alla bostadsfastigheter erbjuda kostnadsfri hämtning av källsorterade förpackningar och förändringen kommer att ske gradvis - redan från årsskiftet 2021 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter ha erbjudits kostnadsfri hämtning. Det kommer kräva en omställning av insamlingssystemet av förpackningar både för kommunerna och fastighetsägare. Hur ska det gå till? 

 


Nudging för hållbar konsumtion (29 april, 2020)

Hur kan vi påverka vårt konsumtionsmönster mot mer hållbara alternativ? Vad är viktigt att tänka på när vi vill påverka beteenden mot mer hållbara alternativ? Och kan vi se coronakrisen som ett möjlighetsfönster för att skapa hållbara beteendeförändringar? Nudging handlar om att skapa hållbara beteendeförändringar med hjälp av insikter om mänskligt beteende. Metoden bygger på evidensbaserad forskning inom exempelvis beteendeekonomi och psykologi. Att påverka andras beteenden är en utmaning för de flesta, vare sig det gäller medarbetare, invånare, företag eller oss själva. Detta webbinarium leds av Rambolls nudgingexpert Evelina Gunnarsson, som bland annat ger oss svar på frågan varför vi ibland inte agerar i linje med våra värderingar och goda intentioner.

 
Webbinarium: Jag gör som du gör! (19 februari, 2020)
Det är många olika saker som påverkar konsumenternas val i en köpsituation. Ett exempel är vilka normer som råder. Men vilken betydelse har egentligen normer för att vi ska konsumera mer hållbart? Ta del av aktuell kunskap och få tips på vad du som samhällsaktör kan göra för att påverka normer och beteenden i en mer hållbar inriktning. Webbinariet hålls av Evelina Gunnarsson på Ramboll, som har tagit fram en rapport inom området på uppdrag av Konsumentverket. . Till webbinariet på forummiljosmart.se

Webbinarium om luftkvalitet och Shair, ett nytt digitalt verktyg för visualisering av luftkvalitet (6 november, 2019)

Shair är ett verktyg som i realtid modellerar luftkvaliteten i våra städer. Föroreningar blir synliga på en digital karta ända ner på gatunivå. Om ett värde på någon av föroreningarna plötsligt förändras kan verktyget bidra till att lokalisera källan och besvara varför det sker.

Delad mobilitet i Norden – utmaningar och möjliga lösningar (12 juni, 2019)

Webbinariet med deltagare från de nordiska länderna innehåller en presentation från Ramboll om utmaningarna kring växande delningstjänster, en presentation från forskaren Michael Johansson om best practice och policyrekommendationer samt frågor från åhörarna vid livesändningen.