Webbinarier

Här samlar vi webbinarier som vi själva eller andra anordnar där våra experter deltar.

Nudging för hållbar konsumtion (29 april, 2020)

Hur kan vi påverka vårt konsumtionsmönster mot mer hållbara alternativ? Vad är viktigt att tänka på när vi vill påverka beteenden mot mer hållbara alternativ? Och kan vi se coronakrisen som ett möjlighetsfönster för att skapa hållbara beteendeförändringar? Nudging handlar om att skapa hållbara beteendeförändringar med hjälp av insikter om mänskligt beteende. Metoden bygger på evidensbaserad forskning inom exempelvis beteendeekonomi och psykologi. Att påverka andras beteenden är en utmaning för de flesta, vare sig det gäller medarbetare, invånare, företag eller oss själva. Detta webbinarium leds av Rambolls nudgingexpert Evelina Gunnarsson, som bland annat ger oss svar på frågan varför vi ibland inte agerar i linje med våra värderingar och goda intentioner.

 
Webbinarium: Jag gör som du gör! (19 februari, 2020)
Det är många olika saker som påverkar konsumenternas val i en köpsituation. Ett exempel är vilka normer som råder. Men vilken betydelse har egentligen normer för att vi ska konsumera mer hållbart? Ta del av aktuell kunskap och få tips på vad du som samhällsaktör kan göra för att påverka normer och beteenden i en mer hållbar inriktning. Webbinariet hålls av Evelina Gunnarsson på Ramboll, som har tagit fram en rapport inom området på uppdrag av Konsumentverket. . Till webbinariet på forummiljosmart.se

Webbinarium om luftkvalitet och Shair, ett nytt digitalt verktyg för visualisering av luftkvalitet (6 november, 2019)

Shair är ett verktyg som i realtid modellerar luftkvaliteten i våra städer. Föroreningar blir synliga på en digital karta ända ner på gatunivå. Om ett värde på någon av föroreningarna plötsligt förändras kan verktyget bidra till att lokalisera källan och besvara varför det sker.

Delad mobilitet i Norden – utmaningar och möjliga lösningar (12 juni, 2019)

Webbinariet med deltagare från de nordiska länderna innehåller en presentation från Ramboll om utmaningarna kring växande delningstjänster, en presentation från forskaren Michael Johansson om best practice och policyrekommendationer samt frågor från åhörarna vid livesändningen.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites