Vårt fokus och bidrag i tider av kris

17 april 2020
I tider av kris vill och ska vi ta vårt samhällsansvar och hjälpa till där vi kan. Vi har stort fokus på att befintliga uppdrag ska fullföljas samtidigt som nya akuta behov uppstår på grund av spridningen av coronaviruset. Vi behöver vara flexibla och hitta nya lösningar för att hjälpa våra kunder och samhället. 
Röda Korset, Better Shelter och kollegor från Ramboll. Foto: Adam Gilborne

Röda Korset, Better Shelter och kollegor från Ramboll. Foto: Adam Gilborne

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- För oss är det viktigaste att ta hand om våra medarbetare och våra kunder. Det är av yttersta vikt för samhället och dess invånare att viktiga arbeten inte stannar av och att vi hittar nya metoder där hinder uppstår, samtidigt som vi har respekt för Covid-19 och tar ansvar för att bidra till minskad smittorisk, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Bygger tält med Röda Korset

Vi hjälper Röda Korset att bygga informationstält i Göteborg och Lund. Det första restes utanför Östra Sjukhuset i Göteborg i början av april. I tälten informerar Röda Korset  allmänheten om Covid-19 på ett tjugotal språk och ger stöd till anhöriga för att avlasta vården. 

Behov inom sjukvården

Vi har kompetens inom en rad områden och kapacitet att hjälpa till där det behövs. Ett exempel på det är sjukvården som idag står inför en stor utmaning och förbereder sig för en situation med många sjuka. Vi bidrar bland annat genom att snabbutreda ventilationssystem för att förbättra luftflöden och få bättre förutsättningar för ovanligt hög belastning på infektionskliniker. Tillsammans med samarbetspartners bidrar vi även till att på kort sikt få fram fler vårdplatser.

Gör en lägesbild varje vecka

Covid-19-pandemin påverkar hela samhället och det är viktigt att löpande följa upp utvecklingen och anpassa verksamheter för att hantera krisen. Vi hjälper Länsstyrelsen i Stockholm med att varje vecka ta fram en lägesbild som visar aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet. Veckorapporterna finns här.

Täcka upp för- och frigöra personal

Många av våra kunder har i dag bekymmer med att medarbetare blivit sjuka och en del har tillfälligt blivit av med kritiska resurser på grund av stängda gränser. Vid sådana tillfällen kan våra konsulter täcka upp och delta eller leda arbetet. Ett exempel på det är att vi just nu har kollegor på plats för att ersätta utländsk nyckelpersonal som inte kan komma till Sverige vid en av de större serverhallarna.

Ett annat behov är att frigöra personal som behövs i kritisk verksamhet. Genom att ta hjälp kan våra kunder använda sina nyckelspelare där de gör mest nytta i krisen.

- Ramboll grundades för att skapa samhällsnytta och vår kompass har alltid varit och är fortfarande idag riktad mot att skapa nytta för människor och miljö med hjälp av vår kunskap. Vi samarbetar med organisationer, företag och myndigheter och har möjlighet att använda resurser och dela erfarenheter globalt, avslutar Niklas Sörensen.