"Vi behöver öka takten i omställningen mot mer effektiva, hållbara och motståndskraftiga lösningar"

17 juni 2020
Lina Vicsai, chef för affärsutveckling på Ramboll, har enhälligt valts till ordförande för styrelsen på Digital Twin City Centre, ett nationellt kompetenscenter för digitala tvillingar, koordinerat av Chalmers. Centrat är ett samverkansprojekt med 28 deltagande svenska och internationella partners.
Lina Vicsai

Lina Vicsai

Kontakt

Lina Vicsai

Lina Vicsai

Ansvarig strategi- & konceptutveckling
Tel: +46 (10) 6156102
M: +46 (70) 5396785
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Initiativet är viktigt i en tid då vi behöver öka farten vad gäller effektiva, hållbara och motståndskraftiga lösningar. Det är unikt med en satsning på digitala tvillingar som har partners från både akademiska världen, det offentliga och den privata sektorn. Det gör det möjligt att skapa forskning i framkant och samtidigt bidra till en omställning som gör skillnad för samhället. Jag är glad över förtroendet att leda styrelsen, säger Lina Vicsai på Ramboll.

Digitala tvillingar mer än bara visualisering

Digital Twin City Centre ska leda utvecklingen av digitala tvillingar för stadsutveckling i Sverige. Syftet är att utveckla konceptet digitala tvillingar för hela städer och lyfta det bortom ren visualisering. Genom att modellera och simulera staden som ett komplext system baserat på realtidsdata, kan de digitala tvillingarna användas för att utveckla de verkliga städerna.

- Innovation och nya tekniker är något vi behöver utveckla tillsammans och det finns stor potential i samspelet mellan det fysiska och det digitala. En realtidsuppdaterad modell av en stad gör det möjligt att optimera olika flöden och underhållsinsatser för att underlätta vardagen för invånarna och använda skattemedel så effektivt så möjligt, säger Lina Vicsai.

Ska bidra till att göra Sverige bäst i världen

Genom Digital Twin City Centre kombineras forskning med direkt samhällsutveckling från näringsliv och offentlig sektor och det ligger ett särskilt fokus på kunskapsöverföring. Centrat är ett av åtta kompetenscenter som ska bidra till riksdagens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

- Digitalisering och nya tekniker är möjliggörare och måste kombineras med förståelse för samhällsutmaningar, beteendeförändringar och förväntningar hos kunder och konsumenter. Där blir parternas olika infallsvinklar extra viktiga, avslutar Lina Vicsai.

Läs mer om DTCC
Läs mer hos Vinnova
Läs mer om Lina Vicsai