Uppdatering angående coronaviruset

24 mars 2020
Det är av stor vikt för samhället att så mycket verksamhet som möjligt fortsätter trots coronaviruset. Samtidigt måste vi alla göra vad vi kan för att begränsa virusets spridning. På Ramboll gör vi vårt yttersta för att våra medarbetare ska vara säkra och trygga och arbetar för att bidra till en minskad smittorisk. Varje dag bedömer vi hur vi på bästa sätt kan skydda våra anställda och kunder genom att vidta proaktiva och lämpliga åtgärder för att undvika spridning av viruset.
Uppdatering angående coronaviruset

Uppdatering angående coronaviruset

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Vi strävar efter att leverera enligt plan till våra kunder och i slutändan till samhället och invånarna. Vårt fokus är att hålla oss friska och att hålla igång verksamheten. Vi har goda förutsättningar för att, så långt som möjligt, fortsätta leverera våra projekt och vi har kontinuitetsplaner på plats när vi ser en större påverkan på grund av coronaviruset.

Vi följer utvecklingen noga och baserar våra åtgärder på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att vi undviker resor, både utrikes och inrikes, och större folksamlingar.

Vi uppmuntrar samtliga medarbetare i hela landet att, om möjligt, jobba hemifrån. Alla som har symptom uppmanas att följa vårdens och myndigheters riktlinjer och hålla sig hemma.

Under den närmaste perioden föredrar vi möten via Skype, teams eller telefon.

Är du kund eller samarbetspartner och har frågor om hur ditt projekt påverkas, hör av dig till din kontaktperson på Ramboll. 

För frågor om Covid-19 rekommenderar vi www.krisinformation.se

Kontaktinformation
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Mail: infosverige@ramboll.se
Kontaktuppgifter företagsledning


Sidan uppdateras löpande.

Senaste uppdatering: 2020-03-24 kl 08:00