Trygga val värnar demokratin

21 juni 2022
Inför riksdagsvalet 2022 hjälper Ramboll kommuner att skapa en trygg valsituation för invånarna. Det handlar både om fysisk säkerhet i de lokaler som används och om sociala aspekter som kan påverka valdeltagandet, samt förberedelser för att hantera eventuella hot mot politiker och röstmottagare.
Vallokal i Sverige. Foto:TT

Vallokal i Sverige. Foto:TT

Kontakt

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Maria Tegin

Maria Tegin

TF Kommunikationschef
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Stormningen av Kapitolium i USA förra året visar hur sårbar demokratin är och att förtroendet för att val går rätt till lätt kan undergrävas. Demokratiska värden behöver värnas och en utgångspunkt är att kunna genomföra trygga val där människor är fria att lägga sin röst utan rädsla, säger Lars Brånn, avdelningschef för Resilience på Ramboll. 

Resilience brukar översättas med robusthet eller motståndskraft. Inom Ramboll arbetar 15 personer med frågor kring samhällets robusthet, allt från praktiska och fysiska krisförberedelser till sociala faktorer som att minska samhällsklyftor och få fler att delta i vårt demokratiska samhälle. 

–  Vi har nyligen startat ett uppdrag för en stor kommun i Stockholmsregionen där vi arbetar med att identifiera risker, se över säkerheten och planera för ett tryggt genomförande av valet 2022. Vår roll är bland annat att göra en bedömning av de lokaler som är tänkta att användas för röstmottagning. Utöver det gör vi en översyn av kommunens risk- och sårbarhetsanalys och stöttar framtagandet av verksamhetsskyddsanalys, berättar Lars Brånn. 

En annan del av arbetet är att undersöka hur kommunen kan möta eventuell informationspåverkan, exempelvis kampanjer och desinformation som sprids via sociala medier. Kommunen behöver ha en plan för att hantera det om det uppstår, och behöver även vara beredda att möta eventuella hot mot de personer som arbetar som röstmottagare under valet, och mot kommunens politiker. Både röstmottagare och kommunalpolitiker kommer att utbildas inom våldsprevention som en del i förberedelserna inför valet.

– Vi hoppas såklart slippa situationer med hot eller våld men behöver vara väl förberedda ifall de uppstår. Vi ser dagligen hur aktörer i och utom Sverige tar varje tillfälle till att undergräva förtroendet för samhället, samhällskontraktet är ifrågasatt och polariseringen i samhället ökar. Att värna den enskilde invånarens röst är helt i linje med vårt DNA som stiftelseägt företag, att få bidra i denna typ av uppdrag är precis vad vi på Ramboll finns till för. Det är viktigt att valet går korrekt till och att vi alla kan lita på valresultatet men också att varje människa får uttrycka sin åsikt öppet och fritt, vilket inte är en självklarhet överallt, säger Lars Brånn.

Att arbeta strukturerat för att skapa förutsättningar för trygga val innebär att man skapar en trygg, korrekt och rättssäker valrörelse för kommunens medborgare och de personer som arbetar under valet. 

– Demokratiska och rättvisa val är så konkret förknippat med Sverige som rättsstat. Alla i Sverige ska få vara med och bestämma hur vår framtid ska se ut, det är kärnan i samhället. Allas röst räknas och alla ska ges möjlighet att använda den. Jag och mina kollegor känner stor stolthet att få stötta i något så viktigt som riksdagsvalet, säger Lars.