Svenska fisk- och faunapassager på internationell konferens

14 maj 2018
Emma Hällqvist är tjänsteområdeskoordinator för ekologiska tjänster på Ramboll i Sverige och har blivit utvald att presentera ett projekt på den internationella miljökonferensen SETAC Europe 28th Annual Meeting. Årets tema är Responsible and Innovative Research for Environmental Quality och Emma ska berätta hur den nya dammanläggningen i Sibro ger fiskarna en bättre väg och livsmiljö.
Förslag på hur den nya dammanläggningen i Sibro ska utformas med fisk- och faunapassage.

Förslag på hur den nya dammanläggningen i Sibro ska utformas med fisk- och faunapassage.

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

När Rambolls förslag på det nya dämmet i Sibro presenterades för allmänheten i Nyköping var intresset ovanligt stort. Projektet berör många i närheten, och hänsyn till fiskar och fauna var en viktig del.

- Huvudsyftet med projektet har varit att återskapa en miljö för den tjockskaliga målarmusslan som är en rödlistad musselart, och skapa fria fiskvägar enligt Vattendirektivet. Då musslan är beroende av värdfiskar för att fullfölja sin livscykel har projektet tagit hänsyn till den värdfiskart som simmar långsammast - stensimpan. Tanken har varit att om denna fiskart kan simma upp- och nedströms så kan alla fiskar göra det, berättar Emma Hällqvist.

Imorgon, den 15 maj, kommer Emma presentera projektet för en internationell publik. Även kollegor från USA, Spanien och Italien presenterar projekt under konferensen, som pågår i Rom den 13–17 maj och arrangeras av Society of Environmental Toxicology and Chemistry. 

Läs mer om vårt arbete med Sibro Dämme här

Läs mer om SETAC Europe 28th Annual Meeting här