Supercykelstråk ska göra Skåne mer cykelvänligt

25 november 2019

Ramboll har tagit fram ett koncept för supercykelstråk som ska leda in till större orter i Skåne från tätorterna utanför och på så sätt bidra till en starkare cykelregion tillsammans med Köpenhamnsområdet och dess "supercykelstier". Projektet har varit ett nära samarbete med regionen och flera skånska kommuner.

Cykelstråk i Holland. Foto: Olle Evenäs

Cykelstråk i Holland. Foto: Olle Evenäs

Kontakt

olle evenäs

Olle Evenäs

Traffic Planner
Tel: +46 10 615 55 75

- Region Skåne, som redan ligger långt fram i frågan, vill skapa bättre förutsättningar för cykelpendlare genom att avsevärt förbättra möjligheterna att cykelpendla till de större tätorterna där många människor bor och jobbar, säger Olle Evenäs, cykelexpert och uppdragsledare på Ramboll.

Under arbetets gång har Rambolls cykelexperter från både Sverige och Danmark varit involverade och Köpenhamns "supercykelstier" har varit en förebild. En del av metoden har varit att testa och utvärdera konceptet mellan Malmö-Lomma, Helsingborg-Landskrona och Lund-Dalby för att säkerställa att det går att implementera i praktiken.

- Det handlar till stor del om att förbättra, bygga om och bygga ihop cykelbanor som redan finns. Det finns ett stort engagemang från kommunerna och andra aktörer att göra regionen ännu mer cykelvänlig, säger Olle Evenäs.

Gör cykeln till ett naturligt val i vardagen

Det som definierar ett supercykelstråk är att det binder samman flera tätorter samt att det finns en gemensam standard och ett och samma formspråk. De ger hög framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet. De kommer också i hög utsträckning att gå i redan starka kollektivtrafikstråk och därför göra det möjligt att kombinera cykling och kollektivtrafik, vid exempelvis plötsligt väderomslag eller cykelhaveri. Genom supercykelstråken blir cykeln ett av de naturliga valen för vardagens resor, även när det handlar om längre sträckor. Läs mer i Koncept för supercykelstråk i Skåne.

- Det som händer nu är att kommunerna och regionen förhoppningsvis tar ett gemensamt beslut om att utreda exakta dragningar för supercykelstråken och bildar stråkgrupper för vidare planering. Konceptet med Supercykelstråk är universellt och kan appliceras i fler regioner, säger Olle Evenäs


Läs rapporten på Region Skånes webbplats