Stort intresse för Rambolls uppdrag för Regeringskansliet

17 augusti 2021
Ramboll har under de första veckorna i augusti genomfört ett uppdrag åt Regeringskansliet. Uppdraget har bestått i att granska Byggföretagens konsekvensanalys av stoppad kalkbrytning i Slite samt utreda möjligheterna för import av kalksten och/eller cement på kort och lång sikt.
Slite Cementugn. (Foto: Cementa)

Slite Cementugn. (Foto: Cementa)

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Uppdraget handlade om att granska de fakta som legat till grund för Byggföretagens konsekvensanalys samt, i de frågor det bedömdes nödvändigt, även eftersöka mer fakta. Ramboll står för datainsamlingen i rapporterna och kommer inte att kommentera innehållet vidare eller göra rekommendationer utifrån innehållet.

En delrapport lämnades till Näringsdepartementet onsdagen 4 augusti. Slutrapporten lämnades till Näringsdepartementet torsdag den 12 augusti. Båda rapporterna har, av Näringsdepartementet, delats med svenska medier som rapporterat om innehållet.

Eventuella frågor hänvisar vi till Näringsdepartementet.

 

Några av de medier som rapporterat om Rambolls uppdrag för Regeringskansliet