Stor pilotanläggning ska rena avloppsvatten från läkemedelsrester

12 december 2019
Läkemedelsrester som hamnar i vattendrag via avloppsvatten påverkar fiskar och andra djur, vilket få avloppsreningsverk kan göra något åt idag, men det finns teknik som kan avhjälpa problemet. Ramboll deltar i ett pilotprojekt där vattnet renas med aktivt kol. Tekniken ska testas i en ny pilotanläggning på Himmerfjärdsverket i Botkyrka. 
Syvab

Syvab

Kontakt

Johanna Grim

Johanna Grim

Project manager, consultant
Tel: +46 (10) 6156636
M: +46 (70) 4840156
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Vi har tagit fram en design för läkemedelsrening med aktivt kol som innebär att 80–90 procent av läkemedelsresterna kan fångas upp. Det aktiva kolet har väldigt stor yta där läkemedelsrester och andra mikroföreningar fastnar, säger Johanna Grim som deltar från Ramboll.

Under 2019 har Ramboll drivit ett förstudieprojekt som har utvärderat tekniska alternativ och miljönyttan med läkemedelsrening. Uppdraget för Syvab, som driver Himmerfjärdsverket, innebar i förstudien förutom projektledning även teknikutredning och att ta fram en design för en kolfilteranläggning i full skala. Projektet var ett samarbete mellan Ramboll, IVL, Stockholms universitet och finansierades av Naturvårdsverket.

Pilotanläggningen som nu ska byggas baseras till stor del på de resultat och frågeställningar som kom fram i förstudien. I arbetet med pilotanläggningen bidrar Ramboll med design och upphandling av utrustning. Pilotanläggningen, som är en spegling av det framtida Himmerfjärdsverket, bygger på förbättrad rening av näringsämnen genom så kallad MBR-teknik (MBR = membran bioreaktor) och efterföljande filter med aktivt kol för rening av läkemedelsrester. Även detta projekt delfinansieras av Naturvårdsverket.

– Erfarenheterna från det här projektet kommer att kunna användas av fler anläggningar så att vi kan få ett renare vatten, fritt från läkemedelsrester, och en mer hälsosam miljö för fiskar och andra vattendjur. Det känns fantastiskt att vi kan vara med och bidra till den utvecklingen, säger Johanna Grim.

Parallellt är Ramboll delaktig som huvudkonsult i Syvabs ombyggnation av hela reningen på Himmerfjärdsverket. Läs mer här: Supporting urban growth and reducing nutrient loads to the Baltic Sea

Naturvårdsverket delar under tre år ut 142 miljoner kronor till avloppsreningsverk som vill installera teknik för att stoppa miljöförstöringen. Av dessa har Himmerfjärdsverkets projekt fått 12 miljoner kronor.

Se även inslaget med Johanna Grim i SVT Nyheter.