Samhällsutvecklare skapar det motståndskraftiga samhället

29 september 2020
Det trygga och motståndskraftiga samhället är en allt viktigare fråga för invånarna. Ramboll satsar stort på resiliencetjänster och bildar en speciell enhet med fokus på säkerhet och strategisk rådgivning inom totalförsvar, krisberedskap och riskhantering. Med en förstärkning från säkerhets- och beredskapsföretaget Straterno och tillsammans med företagets övriga experter inom projektledning, energi, vatten och byggande kan resilience adderas till alla uppdrag där det är relevant.

Kontakt

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- När vi för ett par år sedan frågade barn och unga vilken som var den mest angelägna samhällsfrågan fick vi trygghet som svar. Sedan dess har vi sett att trygghetsfrågan har blivit allt viktigare bland invånarna. Med en ny enhet och en tydligare paketering kan vi samla våra experters kunskap inom området. Som samhällsutvecklare ska vi vara med och skapa det motståndskraftiga samhället, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Resilience - förmåga att vara motståndskraftig

Resilience beskrivs bäst som samhällets förmåga att vara motståndskraftigt, hantera förändringar och ha möjlighet att fortsätta att utvecklas även när det oönskade och ibland otänkbara sker. Det innebär att ha strukturer och förberedelser på plats och att vara handlingskraftig på rätt sätt om något händer så att återhämtningen inte behöver bli lika omfattande och kärnverksamheten kan fortgå även under störningar.

Det kan till exempel handla om att hantera säkerhetsskydd i utvecklingen av totalförsvaret, att sjukhuset verkligen blir så robust att det kan ge vård och trygghet vid störningar eller att vattnet fortfarande går att dricka när någon försöker störa eller sabotera. Tjänster kring resilience kan också handla om att stödja aktörer med utvärdering av krisledningen, just nu extra efterfrågat med anledning av Covid-19.

- Det senaste halvårets pandemi har placerat frågan högre upp i människors medvetande, inte bara det som har en direkt koppling till Covid-19 utan även störningar kopplade till klimatförändringar och oro i samhället. Sedan jag hösten 2019 tog uppdraget att bygga upp den här delen av Rambolls verksamhet får vi allt fler förfrågningar. Många organisationer har insett vikten av att vara förberedda, menar Lars Brånn, ansvarig för resilience på Ramboll.

Ett starkare erbjudande med ny spetskompetens

När Ramboll fick möjlighet att rekrytera grundarna av Straterno blev det ett välkommet tillskott till organisationen för att förstärka erbjudandet. Straterno kommer under den närmaste tiden att avvecklas på ett strukturerat sätt och verksamheten succesivt övergå till Ramboll.

- Från att vara samarbetspartners blir vi nu kollegor. Som en del av Ramboll kan vi vara med och skapa ännu större nytta när det handlar om att fördjupa och utveckla vårt befintliga erbjudande inom till exempel totalförsvar och civilt försvar. På Ramboll har vi nu möjlighet att kombinera teknisk kompetens med rådgivning och även luta oss mot internationella erfarenheter, säger Kristina Syk, vd på Straterno.

- Jag är ivrig inför att ta oss an ännu mer komplexa och viktiga uppdrag och tillsammans kunna skapa mer trygghet för invånarna, säger Lars Brånn.

Läs mer om Rambolls tjänster inom resilience