Rullande busskurer i Skellefteå ger ökad trygghet

19 oktober 2018
I en inte allt för avlägsen framtid kan självkörande småbussar hämta upp resenärer på landsbygden och ta med dem till närmaste hållplats för regionbusstrafiken. Bussarna, endast ett knapptryck bort, fungerar också som rullande busskurer och ger väderskydd och värme i väntan på regionbusstrafiken.
Illustration: Kristina Alfonsdotter

Illustration: Kristina Alfonsdotter

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

I en ny studie, genomförd av Ramboll, Skellefteå kommun, högskolor och forskningsinstitut, testas genomförbarheten.

- Studien visar att förutsättningarna är goda att genomföra projektet ”Rullande busskurer”, vilket vi hoppas kunna göra under 2019. Tekniken är vedertagen och testad i flera andra projekt, både i Sverige och resten av världen. Nu vill vi testa den i snö och kyla och med långa avstånd. Det vi också vill undersöka närmare är användarnas perspektiv - hur tas detta emot av resenärerna? säger Fredrik Palm, utredare på Ramboll.

- Syftet med projektet är att göra landsbygden mer tillgänglig och det kollektiva resandet tryggare och säkrare genom att resenärer kan vänta i ett varmt, upplyst fordon istället för på en kall mörk hållplats längs en landsväg, säger Petra Bassioukas Hanseklint, projektledare på Skellefteå kommun.

Om projektet ”Rullande busskurer"

Projektet har  utförts inom det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Det är ett samarbete mellan Ramboll, Skellefteå kommun, Skellefteå buss, Region Västerbotten, K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik samt forskningsinstitutet RISE. Nästa steg är att genomföra en pilotstudie på plats i Skellefteå. Ökad tillgänglighet och trygghet för resenärer i glesbygd med klimatsmarta och kostnadseffektiva bussar.