Rent dricksvatten till flyktingarna i Cox’s Bazar

22 mars 2019

Tillsammans med Röda Korset har Ramboll startat ett projekt för säker dricksvattenförsörjning i Cox’s Bazars flyktingläger för att förse cirka 10 000 personer tillgång till dricksvatten.

Cox’s Bazar refugee camp in Bangladesh

Cox’s Bazar refugee camp in Bangladesh

Kontakt

Mattias von Brömssen

Mattias von Brömssen

Ph.D., Head of Department Water Resources, Sweden
Tel: +46 10 615 63 87
Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
Tel: +46 (10) 615 61 45
M: 0761-257287

Sex månader efter att konflikter utbröt i Rakhine i Myanmar i augusti 2017 hade över 650 000 människor flytt till Cox’s Bazar i Bangladesh. De lever sedan dess under svåra förhållanden i det läger som huserar mer än 800 000 människor.

- Invånarna i lägret är beroende av akut hjälp, som tak över huvudet, mat, vatten, vård, och psykosocialt stöd för både vuxna och barn. Syftet med vårt projekt är att installera borrhål och distributionssystem för dricksvatten till ungefär 10 000 personer. Det kan verka som en droppe i havet, men det är viktigt för att skapa hållbar, långsiktig och säker tillgång till dricksvatten till invånarna i lägret, säger Mattias von Brömssen, expert inom vattenresurser på Ramboll.

Behovet av rent dricksvatten enormt

I dag är de sanitära förhållandena och vattensäkerheten extremt dåliga, vilket gör att invånarna är väldigt utsatta för vattenburna och akuta diarrésjukdomar. Humanitära organisationer, Bangladesh regering, värdsamhällen och flyktingar har arbetat tillsammans för att förbättra och stabilisera situationen. Ett viktigt mål med projektet är att bygga långsiktig kunskap inom Röda Korset som arbetar i Cox’s Bazar.

- Behovet av rent dricksvatten är enormt i Cox’s Bazar, samtidigt som det humanitära arbetet i området präglas av stora utmaningar. Området har låg grundvattennivå, vilket ställer stora krav. Tillsammans med Ramboll kommer vi att nå fler människor och göra stor skillnad för tusentals människor. Alla goda krafter behövs i arbetet i kampen för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof, säger Malin Denninger, vatten-, sanitet- och hygienrådgivare på Röda Korset.

Projektet stöds av Rambollfonden och har just startat. Genomförandet kommer att säkras genom Röda Korset, som redan har expertis inom vatten, sanitet och hygien på plats.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser