Renare vatten, hållbara kommunikationer och invånardialog - Ramboll summerar 2019

20 december 2019
”Vi tittar tillbaka på 2019 med stolthet och ser vad vi har åstadkommit tillsammans. Under året gläds vi mycket åt projekt vi vinner och genomför. Så här i slutet av året vill vi fokusera på den samhällsnytta vi skapar på lång sikt”, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.
Ett axplock från 2019, ett år "vi tittar tillbaka på med stolthet och ser var vi har åstadkommit tillsammans", säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Ett axplock från 2019, ett år "vi tittar tillbaka på med stolthet och ser var vi har åstadkommit tillsammans", säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Samhällsrådgivning är Rambolls kärnverksamhet. Under året har uppdrag lett till att drygt två miljoner svenskar får renare vatten och 257 olika broprojekt får människor att komma närmare varandra. Hållbara och snabbare kommunikationer har också varit i fokus i och med arbete med höghastighetsjärnvägen via Ostlänken och Göteborg-Borås.

Ramboll har även varit del av utvecklingen av ny vindkraft i Sverige som fullt utbyggd kommer att motsvara cirka 20 procent av den totala elanvändningen i Sverige. Sjukhusexperter har arbetat i hundratals projekt som utvecklar framtidens vårdplatser över hela landet.

För att resultaten av samhällsplaneringen ska bli så bra som möjligt har Ramboll involverat invånarna i många städer. I Stockholm var 417 invånare delaktiga i olika utredningar, 176 av dessa var barn som fick tycka till om sin framtida närmiljö. I Göteborg var 120 personer med och gav sina tankar i utredningar om stadsutveckling och mobilitet.

Se en kort film som summerar 2019 med några exempel på den samhällsnytta vi skapar.

Hållbarhet en avgörande samhällsfråga

- Hållbarhet är en av samhällets viktigaste frågor. För oss har det alltid stått högst på agendan och i år har vi tagit ett nytt grepp om frågan. Ett axplock från året innebär bland annat att vi har gjort fler än 50 livscykelanalyser för att beräkna hur en produkt påverkar miljön under hela sin livstid i syfte att ge kunskap för mer miljömedvetna val, säger Niklas Sörensen.

Andra exempel är att Ramboll arbetat med BREEAM-certifieringar runt om i landet, från Liseberg till Arlanda och Uppsala Stadshus. Med BREEAM kan byggnader och lokaler få en hög miljöprestanda som bidrar till en bättre miljö. I norra Sverige har miljöexperter sanerat mark i över 14 städer, och nästan 600 timmar har lagts på att möjliggöra sanering av det populära turistmålet Norrbyskär utanför Umeå.

Det är också viktigt med social hållbarhet. Bland många projekt inom social hållbarhet har Ramboll bland annat tillgänglighetsanpassat 20 skolor i Sverige för barn och besökare med funktionsvariationer inom syn, hörsel eller rörelseförmåga.

Under året har Rambolls initiativ för renare luft uppmärksammats i många svenska medier, både lokalt och nationellt. En luftrapport släpptes och den digitala produkten Shair lanserades. Happy Commuter gav cyklister över hela landet möjlighet att ta reda på vilken cykelväg som har den renaste luften. I 42 städer och kommuner från Ystad till Umeå arbetade Rambolls cykelexperter dessutom med att förbättra möjligheterna att cykla för tre miljoner invånare.

Utanför Sveriges gränser

Ramboll har även varit engagerade i projekt utanför Sveriges gränser. Bland annat har medarbetare varit med i projekt som har gett 300 barn i Rwanda en säker skolväg genom en ny bro över en översvämningsdrabbad flod. Ett tjugotal föräldralösa barn i Tanzania har fått ett nytt hem med trygghet och dagliga nödvändigheter genom ett nytt barncenter med en självförsörjande anläggning. Våra kollegor har utformat det hållbara toalett- och gråvattensystemet som gödslar och bevattnar frukt och grödor i trädgården. Just nu arbetar kollegor i Bangladesh med att 6200 personer i flyktinglägret Cox’s Bazar i Bangladesh ska få tillgång till rent dricksvatten genom vårt projekt med Röda Korset.

Hållbar julklapp

- I år har vi valt att avstå från företagsjulklapp till medarbetarna för att istället använda pengarna där de behövs bättre. Vi ger gåvor till Röda Korset och Löparakademin, två organisationer där pengarna kan göra stor skillnad för många människor på lång sikt, säger Niklas Sörensen.

God Jul, Feliz Navidad, Glædelig jul, Veselé Vánoce på dessa och de över 40 andra språk vi pratade på Ramboll i Sverige under 2019. Vi hoppas att det blir ännu fler språk 2020.