Vad är receptet på framgångsrika regionalfondsprojekt?

08 maj 2018
Ramboll är en av Sveriges mest anlitade utvärderare av regionalfondsprojekt. Nu skapar vi en mötesplats där projektledare och andra aktörer som är engagerade i regionalfondsprojekt från hela landet kan träffas för att tillsammans diskutera lärdomar och utmaningar. Den 25 maj bjuder vi in till Arena Regionalfond i Stockholm.
Photo: Morten Larsen

Photo: Morten Larsen

– Projekten och andra engagerade aktörer har ett stort behov av den här typen av mötesplats och erfarenhetsutbyte. Det finns många goda exempel på projekt och lösningar som vi vill hjälpa till att sprida. Som utvärderare har vi en viktig roll i att facilitera en sådan arena, säger Anna Halvarsson på Ramboll Management Consulting.

Dagen är indelad i två pass. Inledningsvis presenterar experter från Ramboll lärdomar från utvärderingar av regionalfondsprojekt följt av diskussion. Hur kan vi tillsammans skapa ett framgångsrecept för nutida och framtida projektledare? Eftermiddagen djupdyker i horisontella kriterier, hur man bäst integrerar jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö på ett meningsfullt sätt i projekten.

– Vi ser fram emot en interaktiv dag med högt i tak och bra diskussioner tillsammans med projekt och regionala aktörer från hela landet, säger Anna Halvarsson.

För mer information och anmälan kontakta Lisa Ståhl.
E-post: lisa.stahl@ramboll.com
Telefon: 0707 54 94 53