Rambolltrio vinner pris

29 november 2017
2015 invigdes sista etappen av den 8 km långa motorvägen genom Tanums hällristningar. Nu har sträckan vunnit Trafikverkets arkitekturpris.
E6 genom världsarvet i Tanum

E6 genom världsarvet i Tanum

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

I teamet bakom utformningen av vägen ingick bland annat tre av Rambölls specialister, Stephan Schumpp, Hans Wiktorsson och Katharina Nyström.

Juryn motiverar utnämningen med:
Gestaltningen präglas av enkelhet och genomarbetade lösningar med respekt för platsens och omgivningens natur- och kulturvärden. Inför en utmanande och komplex uppgift har de ansvariga för projektet visat mod, kunskap och ödmjukhet. Samspelet mellan linjeföring och omgivning vittnar om förståelse och känsla för platsens karaktär. Byggnadens utformning och läge presenterar historia och sammanhang. Den förstärker lockelsen att ta sig vidare, ut i den spännande omgivningen.

Trafikverkets arktiekturpris delas ut vartannat år sedan 2011 med syftet att lyfta fram och inspirera till god arkitektur inom infrastruktur. Läs mer om priset här.