Rambolls vattenchef ny ordförande i branschorganisationen Varim

07 juni 2018
Anette Seger, chef för Rambolls verksamhet inom vatten, både i Sverige och globalt, har valts in som ny ordförande i branschorganisationen Varim.
Anette Seger

Anette Seger

- Det är ett hedrande och spännande uppdrag, med många tydliga utmaningar som berör hela samhällsbyggandet och alla människor som lever i samhället. Bland annat måste branschen digitaliseras i högre utsträckning. Klimatförändringarna och det stora behovet av förnyelse inom VA-sektorn är andra viktiga frågor, säger Anette Seger.

Varim driver frågor inom vattenrening och vattenbehandling. Anette Seger, med sina 20 års erfarenheter från branschen har länge varit en engagerad medlem. Hon valdes till ordförande vid Varims årsmöte den 29 maj.

- Jag hoppas kunna driva Varims frågor på ett effektivt sätt. Just nu är kompetensbristen inom hela branschen en het fråga. Den ska vi bland annat ska lyfta på ett seminarium i Almedalen, avslutar Anette.

Om Varim

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB. Läs mer på varim.se