Ramboll vinner vägprojekt i vattenskyddsområde

14 december 2018
Ramboll har vunnit ett stort uppdrag i samband med att E4:an byggs om till motorväg mellan Ljungby och Toftanäs. Längs vägen finns 28 broar och 4 trafikplatser och den går genom ett vattenskyddsområde med älg, rådjur och utter. Barslund är totalentreprenör och har i sin tur upphandlat projekteringen av Ramboll.

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Projektet präglas av miljöhänsyn. En del av sträckan går genom Bergaåsens vattentäkt, ett vattenskyddsområde där det är oerhört viktigt att det inte kommer ut några föroreningar i grundvattnet. Dessutom finns det djurliv som ska skyddas. Vi kommer till exempel göra ett par faunapassager för utter och klövvilt som älg och rådjur i form av tunnlar under vägen, säger Per Andersson, marknadsansvarig för affärsområde Syd inom transport på Ramboll.

Sträckan som ska breddas är 32 kilometer, vilket är ovanligt långt för ett vägprojekt i södra Sverige.

– Det är ett stort projekt där utmaningen framförallt ligger i leveranstiderna. Mycket av arbetet som rör vattenskyddsområdena måste dra igång snabbt och vi har några deadlines redan nu i jul. Slutkunden Trafikverket ställer krav på att vi ska leverera kostnadseffektiva men samtidigt hållbara lösningar, säger Per Andersson.

Projektet involverar 50-60 personer från Ramboll och tar in kompetens från Ramboll Danmark inom framförallt uppdragsledning och bro. Ramboll vann uppdraget tack vare ett genomarbetat anbud och har samarbetat med både Trafikverket och Barslund AB tidigare.

Tjänster som ingår är väg, geoteknik, vatten, broar, miljö, el och belysning. Dessutom används BIM för att skapa kostnadseffektivitet från start.

– Det handlar om att använda 3D-modeller för att hitta krockar och effektiva arbetssätt, till exempel för att se till så vi schaktar rätt från början, säger Per Andersson.

Vägen väntas vara färdig om 3,5 år. För Ramboll ligger merparten av arbetet under det första året, men är tillgängliga för punktinsatser under hela projekttiden.