Ramboll vinner uppdrag för Masthuggskajen

23 augusti 2018
Masthuggskajen är en ny stadsdel i Göteborg, och del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden där centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Ramboll har fått i uppdrag att göra en genomförandestudie för allmän plats för den nya stadsdelen.
Den nya stadsdelen i Göteborg, Masthuggskajen. Foto: Kanozi

Den nya stadsdelen i Göteborg, Masthuggskajen. Foto: Kanozi

Kontakt

Mattias Bååth

Mattias Bååth

Nationell samordnare för MKB
Tel: +46 (10) 6153416
M: +46 (70) 2803416
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Masthuggskajen kommer bestå av 1300 bostäder, 125 000 kvadratmeter kontor och handel samt förskola, skola, hotell och grönytor. Delar av bebyggelsen ska ligga på en ny utfylld ö i Göta älv. Rambolls uppdrag är att göra en genomförandestudie för allmän plats för stadsdelen. Det innebär att utifrån detaljplanen arbeta vidare med utformningsförslag och projektering för de markytor som ska hanteras av Göteborgs Stad. Uppdraget innebär också att skapa mötesplatser och förutsättningar för hållbara färdsätt, t ex ska Göteborgs nya linbana över Götaälv landa i området.

– Det är alltid givande att vara med och utforma en helt ny stadsdel där människor ska bo, mötas, verka och leva. Projektet är en teknisk utmaning med bland annat överbyggnaden av ramperna till Götatunneln, och eftersom delar av området kommer att stå på en utfyllnad i Göta älv, säger Mattias Bååth, uppdragsledare, Ramboll.

Arbetet med Masthuggskajen kommer att engagera många av Rambolls teknikområden, till exempel mobilitet, landskap, mark, VA, geoteknik, konstruktion, kalkyl och spår. I uppdraget ingår även produktionsplanering som innebär en utmaning eftersom det samtidigt pågår så många andra projekt i Göteborg. Arbetet kommer också att anpassas till den nya linbanan som planeras i staden, även det ett uppdrag där Ramboll är involverade.

Rambolls uppdrag kommer att pågå under två år, och själva byggnationen av Masthuggskajen kommer preliminärt att påbörjas 2020. Det är inte första uppdraget för Masthuggskajen. Ramboll har i samband med detaljplanen arbetat med mobilitet, dagvatten, hållbarhet och miljö. Likaså andra delar av Älvstaden, som förstudien för Gullbergsvass - en annan av Älvstadens stadsdelar - och olika uppdrag i Frihamnen och Backaplan.