Ramboll växlar upp med namnkunnigt Commercial Advisory Board

25 oktober 2018
I en värld där förändringar sker i allt snabbare takt ökar behovet och betydelsen av att skapa samarbeten utanför sin sfär. Ett sätt för Ramboll öka interaktionen med sin omvärld är att skapa ett Commercial Advisory Board, där varje deltagare representerar ett område som företaget vill utveckla.
Översta raden: Markku Moilanen, Hélène Barnekow, Staffan Hansén. Understa raden: Magnus Skåninger, Svante Hagman, Niklas Sörensen och Lina Vicsai. Foto: Rosie Alm.

Översta raden: Markku Moilanen, Hélène Barnekow, Staffan Hansén. Understa raden: Magnus Skåninger, Svante Hagman, Niklas Sörensen och Lina Vicsai. Foto: Rosie Alm.

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Jag är mycket nöjd med sammansättningen och den samlade kompetens och erfarenhet som nu är med i vårt Commercial Advisory Board. Varje person representerar ett område vi vill utveckla - till exempel digitalisering, finansiering, världsledande teknik och konsumentbeteenden. Det är viktigt att lyfta blicken och se på våra frågor med andra perspektiv än bara våra egna, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Rambolls Commercial Advisory Board består av representanter från olika delar av näringslivet och Rambolls ledning:

  • Hélène Barnekow, aktiv i olika styrelsearbeten och tidigare vd för Telia
  • Göran Ernstson, vd och koncernchef för Umeå Energi AB
  • Svante Hagman, ordförande för Sveriges Byggindustrier med erfarenheter från NCC
  • Staffan Hansén, vd på SPP Pension & Försäkring AB
  • Magnus Skåninger, tidigare departementsråd Näringsdepartementet och ansvarig för bolag med statligt ägande
  • Markku Moilanen, Group Executive Director Ramboll Group 
  • Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige
  • Lina Vicsai, ansvarig strategi och konceptutveckling på Ramboll

Rådet kommer att träffas fyra gånger om året, uppstarten var den 24/10.

- Rambolls initiativ ligger helt rätt i tiden. Frågorna på agendan handlar exempelvis om synen på trender på marknaden och vilken påverkan dessa har på affären. Vi kommer även att diskutera vilka möjligheter och utmaningar företag ställs inför när det gäller byggandet av framtida städer. Jag ser fram emot konstruktiva diskussioner, säger Hélène Barnekow.

Rambolls Commercial Advisory Board kommer att tjäna flera syften. Gruppen kommer att utgöra ett forum för insikter och idéer och består av representanter från sektorer som är viktiga för Ramboll. Diskussionerna ska ge både Ramboll och medlemmarna i rådet ökad förståelse för de förändringar och trender som nu sker på relevanta marknader.