Ramboll växer med hållbarhet och innovation

11 mars 2019
Den globala samhällsrådgivaren Ramboll ökade sin omsättning 2018 och stärkte sin internationella närvaro genom uppköpet av företaget OBG i USA med 900 hållbarhetsexperter. Även i Sverige stärktes hållbarhetsarbetet med köpet av RSM&CO. Med fördubblade investeringar i innovation och digitalisering jämfört med 2017 visar företaget en tydlig strategisk inriktning. 
Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige

Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige

Kontakt

Niklas Sörensen

Niklas Sörensen

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 70-268 97 35
Joakim Lagerman

Joakim Lagerman

Ekonomi- och finanschef
Tel: +46 10 615 60 00
Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
M: 0761-257287

- Under 2018 har innovation och kundnytta varit i fokus, både globalt och på den svenska marknaden. I Sverige har vi har bjudit in till Nordic Buildtech Day och tillsatt ett Commercial Advisory Board, två initiativ för inspirerande utbyte med andra branscher. Vi har också genomfört flera viktiga rekryteringar för att vidareutveckla vårt erbjudande – allt för att främja innovation, digitalisering och vårt kunderbjudande, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Rekordtillväxt och högsta omsättningen någonsin

På den svenska marknaden ökade Rambolls omsättning med 9 procent till 2,1 miljarder SEK jämfört med 2017. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) var 118 miljoner SEK. Rambollkoncernen levererade totalt sett rekordtillväxt för 2018. Omsättningen, som var den högsta någonsin, uppgick till 11,4 miljarder DKK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 597 miljoner DKK.

Framgångarna 2018 grunden till positiv start 2019

Under 2018 jobbade Ramboll med många viktiga hållbarhetsuppdrag. Exempel från den svenska marknaden är arbeten med klimatanpassningarsjälvkörande busskurer och att vi levererat koldioxidbudgetar till 17 kommuner och regioner tillsammans med Uppsala universitet. I Göteborg arbetar man även med genomförandestudie för Masthuggskajen, rådgivare till Linbanan och flera uppdrag kopplade till Västlänken.

- Ser vi framåt har även 2019 börjat bra. Vårt arbete med att jobba mer proaktivt med vårt erbjudande har börjat ge frukt. Våra kunder visar intresse för vad som händer och vi får allt fler förfrågningar från personer i branschen som vill vara med och jobba hos oss. Ostlänken, Karlastaden och Pir G på Arlanda är bara några exempel på stora uppdrag som vi fått i början av året, och som är framgångar vi la grunden till under 2018, säger Niklas Sörensen.

Läs mer om resultatet för hela Ramboll group här