Ramboll utmanar branschen med ytterligare ett rekordresultat

06 mars 2018
Samhällsrådgivaren Ramboll Sverige har aldrig haft så bra årsresultat som 2017. På den svenska marknaden har omsättningen ökat med över 25 procent på tre år och omsättningen för 2017 översteg 1,9 miljarder SEK. Även globalt gjorde Ramboll ett rekordresultat.
Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige

Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige

Kontakt

Niklas Sörensen

Niklas Sörensen

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 70-268 97 35
Joakim Lagerman

Joakim Lagerman

Ekonomi- och finanschef
Tel: +46 10 615 60 00

- Under 2017 har vi jobbat stenhårt med att definiera oss och vår affär. Vi har jobbat internt med våra värderingar och vårt syfte, och externt med att komma närmare kunderna och att förstå och förklara invånarnas behov bättre. Det är en strategi som visar sig ge goda resultat även på kort sikt, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige.

Fokus på samhällsförbättring driver affären

Ramboll i Sverige levererade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) på 163 miljoner SEK, vilket är en resultatförbättring med 11 procent jämfört med föregående år och det högsta resultatet någonsin. Omsättningen på 1 925 miljoner kronor innebär en tillväxt med drygt 10 procent.

- Ramboll är ett syftesdrivet företag. Genom att fokusera på invånarnas behov och att förbättra samhället lyckas vi driva affären framgångsrikt. Ramboll ägs av en stiftelse och vår vinst går till samhällsnytta i form av forskning, välgörenhet och att utveckla vår verksamhet till att göra ännu mer nytta för människor och miljö, säger Niklas Sörensen.

Under 2017 vann Ramboll många viktiga uppdrag. Exempel från den svenska marknaden är stora sjukhusprojekt i Uppsala och Sörmland, fortsatt förtroende att utveckla landets största flygplatser åt Swedavia, uppdrag för Entreprenad Haga i Göteborg och ett ramavtal med Regeringskansliet om utredning, analys och strategisk rådgivning inom flera samhällsviktiga områden. Tillsammans med Ramboll Finland levererade vi en förundersökning av en teststräcka för Hyperloop i Finland och globalt vann vi bland annat en rad pilotprojekt om översvämningsskydd i New York och konsultuppdrag för Fehmarn Bält-förbindelsen.

En rad strategiskt viktiga rekryteringar blev också klara under 2017. Bland dessa Linus Almqvist, kommunikationschef, Suzanne Nygren, HR-chef, Björn Tell, chef projektutveckling och projektledning och Lina Vicsai, ansvarig för strategi- och konceptutveckling.

Rekordresultat för koncernen

Även Rambollkoncernen levererade ett rekordresultat för 2017 och är redo för att växa ytterligare. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 619 miljoner DKK, vilket är det bästa resultatet i företagets historia. Det goda resultatet kan härledas till starka resultat i Norden, med Sverige och Finland i täten, och USA.

Läs mer här om Rambollkoncernens årsresultat.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites