Ramboll stolt partner till C40 World Mayors Summit 2019

07 oktober 2019
Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Det är därför Ramboll är en aktiv partner vid toppmötet C40 Worlds Mayors Summit 2019 i Köpenhamn, där representanter för världens största städer träffas för att diskutera hur man kan möta klimatförändringarna.
Bird's eye view of the Bike Snake bridge in Copenhagen

Bird's eye view of the Bike Snake bridge in Copenhagen

Kontakt

Jesper Fabricius

Jesper Fabricius

Communication Director, Denmark
Tel: +45 5161 6781

9-12 oktober 2019 kommer toppmötet C40 World Mayors att äga rum i Köpenhamn och Ramboll kommer att spela en nyckelroll under toppmötet som partner till evenemanget.

"Partnerskapet innebär en unik möjlighet för Ramboll att föra dialog med städer som är engagerade i frågan om klimatförändringar och visa vårt engagemang som ledare inom hållbara lösningar," förklarar vd Jens-Peter Saul.

Vid toppmötet kommer experter från Ramboll att leda samtal inom teman som grön övergång, rörlighet, översvämningsskydd och stadsutveckling.

Insikter från medborgare för inspiration

Som en viktig spak för dialogen med städerna kommer Ramboll att diskutera och dela erfarenheter av hur insikter från invånarna kan användas i planeringsprocessen kring klimathandlingsplaner samtidigt som man snabbt löser genomförandet av hållbara lösningar.

Vid ett exklusivt toppmötessamtal kommer Ramboll att presentera en studie som undersöker invånarnas roll när det gäller klimatåtgärder, deras klimatberedskap och drivkrafter och hinder för beteendeförändringar.

Studien kommer att fungera som inspiration till hur städerna kan genomföra klimatåtgärder och hållbara lösningar genom samarbete med invånarna och genom medborgaråtgärder.

Ramboll kommer att spela en ledande roll vid flera evenemang under toppmötet. Se lista över viktiga händelser nedan:

 • Summit roundtable on citizen action 
  En rundabords-session vid toppmötet kommer att diskutera hur man kan öka takten i klimatåtgärder och hur insikter från invånarna kan leda till förändringar i städerna. Mötet kommer att  diskutera luftföroreningar i städer, rörlighet och klimatanpassning.
 • Panel debate on markets of tomorrow at Cities & Business Forum 
  Rambolls VD Jens-Peter Saul kommer att delta i paneldebatt om morgondagens marknad och hur företag kan leva upp till klimatmålen. Cities & Business Forum är det viktigaste affärsevenemanget under toppmötet.
 • Hall of City Solutions
  Ramboll kommer att visa upp inspirerande hållbara lösningar i Hall of City Solutions på Cities & Business Forum.
 • Cloudburst Plan Master Class
  Ramboll kommer att presentera slutsatser om skyfallsplanering på ett seminariumi Köpenhamns stad.
 • Live Like tomorrow: Transformation in mobility
  Tillsammans med Henning Larsen Architects diskuterar Ramboll hur man omvandlar gammal infrastruktur till livliga stadsområden. Stadstjänstemän, stadsledare och investerare har blivit inbjudna.
 • Master class on urban development in collaboration with City of Rio
  Ramboll kommer att leda ett seminarium och dela erfarenheter om stadsutvecklingsprojekt i Rio och diskutera hur partnerskap driver hållbar stadsplanering.
 • Roundtable at the Canadian Embassy about urban development 
  Runda-bordssamtal om stadsutveckling med tre av Kanadas större städer: Toronto, Vancouver och Montreal.
 • Build like tomorrow  
  Ramboll kommer att delta i en debattsession om varför offentliga privata partnerskap är svaret för att möta morgondagens utmaningar.
 • Cities Urban Innovation Call
  Ramboll kommer att presentera ett projekt för att minska de negativa effekterna av urbana luftföroreningar och värmeeffekter.
 • Nordic Roundtable on Innovation Districts
  Ramboll kommer att diskutera och dela erfarenheter om hur nordiska företag, universitet och stadsledningar samarbetar för att utveckla gröna och hållbara stadslösningar.
 • Client reception event
  Ramboll kommer att vara värd för mottagning tillsammans med Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) med vice borgmästare och klimatledare från de 21 CNCA-städerna och andra ledande städer.
 • Roundtable on sustainable transport solutions
  Ramboll kommer att presentera hållbara transportlösningar vid ett runda-bordssamtal vid den australienska ambassaden med stadstjänstemän från Sydney och Melbourne.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites