Ramboll stärker sitt team inom samhällsekonomi

13 oktober 2017
Johannes Henriksson och Amanda Stefansdotter har rekryterats till Ramböll Management Consulting. Genom rekryteringen stärker Ramboll sitt erbjudande inom kvalificerade samhällsekonomiska analyser som stöd till beslutsfattare.

Kontaktperson

Martin Bodensten

Martin Bodensten

Divisionschef Management Consulting
Tel: +46 70 754 94 58
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Johannes Henriksson och Amanda Stefansdotter har rekryterats till Ramboll Management Consulting. Genom rekryteringen stärker Ramboll sitt erbjudande inom kvalificerade samhällsekonomiska analyser som stöd till beslutsfattare.
– Både Amanda och Johannes är starka tillskott till vårt team. Johannes med sin djupa kunskap inom det tillväxtpolitiska området och Amanda med sina metodkunskaper och starka förmåga att åskådliggöra komplicerad nationalekonomi. Rambolls styrka är att kombinera expertkunskaper med en bredare förståelse och dessa nyrekryteringar kommer att bidra till att hjälpa beslutsfattare med kvalificerade underlag i viktiga samhällsfrågor, säger Anna Halvarsson på Ramboll Management Consulting.

Amanda Stefansdotter och Johannes Henriksson är båda erfarna konsulter med en stark position på marknaden. Amanda kommer från Copenhagen Economics och Johannes kommer tillbaka till Ramboll efter en period hos Sweco.

– Jag valde att komma tillbaka till Ramböll för att det är en nytändning i organisationen. Det finns ett stort driv och en tydlig riktning vart företaget vill. Den höga affärsmässigheten i kombination med en bred kundportfölj var avgörande. Dessutom är det ett härligt gäng kollegor, säger Johannes Henriksson.

Amanda håller med Johannes:
– Ramboll är ett professionellt men ändå socialt företag. Jag ser fram emot att jobba nära politiken och att bidra till Rambolls ambition att skapa samhällsnytta. Ett sätt för mig att bidra är mina erfarenheter av att jobba med komplexa nationalekonomiska frågor i internationella uppdrag. Ett område som är extra aktuellt i och med Nobelpriset i ekonomi är beteendeekonomi där jag också kan bidra med kunskaper, säger Amanda Stefandotter.
De första uppdrag de nya konsulterna kommer att ta sig an är konsekvensanalys för Regeringskansliet och programutvärderingen av europeiska regionalfonden för Tillväxtverket. De kommer också att bistå med kompetens till Rambolls team i Bryssel som jobbar med EU-kommissionen.