Ramboll stärker sitt erbjudande inom social hållbarhet

19 januari 2021
Två nya seniora rådgivare, Anna Edwall och Sophie Nachemson-Ekwall, ansluter till Ramboll, med målet att stärka erbjudandet inom social hållbarhet för att möta det växande behovet från befintliga och nya kunder. 
Anna Edwall och Sophie Nachemson-Ekwall, nya seniora rådgivare inom social hållbarhet på Ramboll.

Anna Edwall och Sophie Nachemson-Ekwall, nya seniora rådgivare inom social hållbarhet på Ramboll.

Kontakt

Klara Denckert

Klara Denckert

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 24
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Relaterat

Vad är social hållbarhet?

Man brukar tala om hållbarhet ur tre perspektiv – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet sätter människan i fokus och handlar om våra mänskliga rättigheter.
Läs mer: Det här innebär social hållbarhet

Management Consulting

Vi strävar efter att vara det konsultföretag som bäst rustar våra uppdragsgivare för att bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. 
Läs mer om våra tjänster

Social hållbarhet är en komplex fråga som omfattar såväl den fysiska som sociala miljön. Det handlar om allt från barns möjligheter att få en likvärdig utbildning till nybyggnation och upprustning av befintliga bostadsområden.

- Social hållbarhet handlar om att investera med ett långsiktigt perspektiv, arbeta över sektorer och hitta gemensamma vägar framåt. Här är innovations- och förändringsledning avgörande. Anna Edwall kommer att vara en stark resurs som processledare i våra uppdrag, något vi ser efterfrågas allt mer. Hon stärker även vårt arbete inom satsningen Citizen Engagement där nya sätt att involvera invånarna utvecklas och testas, säger Klara Denckert, affärsområdeschef på Ramboll.

Ramboll har flera pågående uppdrag för att stärka förutsättningarna för en socialt hållbar samhällsutveckling. Bland annat hjälper vi kommuner att belysa kommunekonomiska besparingar av sociala investeringar – och regioner att belysa socioekonomiska skillnader och analysera hur den fysiska planeringen kan användas för att kompensera för de negativa konsekvenserna av segregation. 

Efterfrågan på analyser och rådgivning inom social hållbarhet är stor hos offentliga aktörer, men för att få till en hållbar utveckling måste samhällets alla aktörer involveras och vi ser nu att pandemin påskyndat den processen. Allt fler privata aktörer vill vara med och ta ett ledarskap för en socialt hållbar samhällsutveckling.

Anna Edwall har lång erfarenhet av social innovation och process- och förändringsledning och har tidigare jobbat på PwC Experience Center och som programledare på Vinnova. Hon är även grundare av Framtidsboxen, ett företag som arbetade med medborgarinflytande med avstamp i ungdomspolitiska mål på kommunal nivå.

- Tjänsten på stiftelseägda Ramboll ligger helt i linje med mina värderingar. Jag ser fram emot att ihop med kollegorna fortsatta det arbete jag påbörjade på Vinnova kring social innovation – att hitta nya arbetssätt och samarbetsformer för att lösa sociala problem, och tillsammans med våra uppdragsgivare arbeta ännu smartare och mer långsiktigt än vad som redan gjorts, säger Anna Edwall.

Till Ramboll ansluter även Sophie Nachemson-Ekwall. Sophie har över 20 års erfarenhet som prisbelönt ekonomijournalist från bland annat Dagens Industri. Sedan 2007 har hon varit verksam som forskare vid Handelshögskolan, och från 2018 som affilierad forskare vid Center for Sustainability Research med inriktning på socialt hållbar och långsiktig kapitalbildning.

- De organisationer som förstår att använda finanskapitalet för både sociala och miljömässigt hållbara investeringar är morgondagens vinnare. Hittills har vi i Sverige varit duktiga på det gröna men vi haft det svårare med de sociala målen. Rambolls värdegrund med fokus även på de sociala värdena passar väl in på min ambition att göra min forskning användbar tvärs över samhällets olika sektorer, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

- Sophie utgör helt klart en nyckelrekrytering för att stärka vårt erbjudande inom utvecklingen av en socialt hållbar finansiell infrastruktur där sociala obligationer och sociala utfallskontrakt utgör viktiga verktyg. Vi vet vad du bör investera i och kan räkna på sociala värden, Sophie har djupgående kunskap om finanssystemen där de sociala aspekterna av hållbarhet äntligen hamnat högt på agendan, avslutar Klara Denckert.