Ramboll ska få fler att cykelpendla i Skåne

18 oktober 2018
Ramboll har fått i uppdrag av Region Skåne att utveckla ett koncept för attraktiva pendlingscykelstråk. Uppdraget bemannas av Rambolls främsta cykelexperter från Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. De ska utöver att ta fram ett koncept även ge förslag på förbättringar av cykelstråken och räkna på den samhällsekonomiska nyttan av förbättringarna.
Cykelstråk i Holland. Foto: Olle Evenäs

Cykelstråk i Holland. Foto: Olle Evenäs

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Det främsta syftet med uppdraget är att öka attraktiviteten att cykelpendla genom att förbättra cykelstråken som förbinder regionens tätorter med de större städerna. Cyklisterna ska kunna färdas på samma villkor som bilisterna, säger Olle Evenäs, cykelexpert och uppdragsledare på Ramboll.

Region Skåne har redan pekat ut 55 stråk med stor eller medelstor betydelse för arbetspendling, men bristen på enhetlighet och bra cykelinfrastruktur innebär att inte så många som skulle kunna cykla faktiskt gör det. De flesta stråken är i behov av standardförhöjningar, och i vissa fall helt nya länkar, för att en omfattande cykelpendling ska bli verklighet. 

Rambolls uppdrag kan delas in i fem delar: vision, koncept, inventering, förbättringsåtgärder och samhällsekonomiska analyser. För att hitta de bästa lösningarna har arbetsgruppen just hämtat inspiration i nederländska Utrecht, en av världens bästa cykelstäder. Snart bär det av till Köpenhamn, för ett studiebesök, för att såväl cykla som att höra om stadens supercykelstier, direkt från experterna på deras planeringskontor. 

- Skåne är en ambitiös och seriös cykelregion och det finns en vilja att jobba med vision och förverkligande i förhållande till samhällsnyttan. Förhoppningsvis kommer resultaten av projektet att leda till att fler använder cykelstråken och att cyklingen får höjd status i regionen, säger Olle Evenäs. 

Uppdraget kommer att löpa fram till sommaren 2019.