Ramboll satsar allt på hållbarhet

10 februari 2022
Ramboll lanserar en fyraårig strategi för att befästa bolagets åtagande att bidra till en hållbar framtid. Ambitionen är att driva på hållbar förändring både för kunder och för samhället, med målsättningen att bli den globala ledaren inom grön energiomställning.

Contact

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
Tel: +45 5161 1000

Morten Peick

Group Director, Clients, Communication & Marketing
Tel: +45 5161 6065

Idag presenterar Ramboll sin nya bolagsstrategi The Partner for Sustainable Change. Med strategin siktar Ramboll på att bli ett världsledande bolag inom hållbarhet genom att hjälpa sina kunder och samhället att utvecklas mot en hållbar framtid.

– Under vår senaste strategiperiod växte Ramboll med 35 procent och vi har byggt upp ett strarkt hållbarhetserbjudande inon våra olika marknader. Nu tar vi nästa steg och satsar fullt ut på hållbarhet för att möta de snabbt växande behoven av rådgivning kring hållbar utveckling hos både företag och samhällen. Vårt främsta bidrag är att översätta ambitioner till konkreta lösningar som är hållbara på riktigt och hjälpa våra kunder att adressera de dilemman som dyker upp inom omställningen, säger Rambollkoncernens VD Jens-Peter Saul.

Allt fokus på hållbarhet

Ramboll kommer i alla uppdrag att presentera alternativ på lösningar som kan förbättra hållbarheten i projekten, och hjälpa sina kunder att utveckla hållbara strategier för deras verksamheter. Detta kommer att göras inom fyra fokusområden: resilienta städer och liveability, utfasning av fossil energi, resursanvändning och cirkularitet, samt biologisk mångfald. Dessa områden är centrala i omställningen av samhället och här har Ramboll möjlighet att påverka genom sina lösningar och rådgivande tjänster.

– Vi kommer att fokusera hela vår portfölj mot dessa omfattande hållbarhetsteman under de kommande fyra åren. Det innebär att vi kommer samarbeta med kunder som är ambitiösa i sitt hållbarhetsarbete, även om några befinner sig i ett tidigt skede i omställinngen. En förutsättning för att vi ska kunna bidra fullt ut med vår kunskap och expertis inom hållbarhet, design och innovation är att vi har ett nära samarbete med våra kunder, säger Jens-Peter Saul.

Ramboll har redan en stark position inom hållbarhet, men företaget satsar på att utveckla sin expertis än mer genom riktade investeringar, uppköp, rekrytering och strategisk kompetensutveckling hos befintliga medarbetare. 

– Det är en massiv transformation för vårt bolag. Vi räknar med att investera uppemot 2,5 miljarder DKK (cirka 3,5 miljarder SEK) i företagsuppköp och innovation som kan fortsätta stärka vår expertis. Utöver det kommer vi att kompetensutveckla våra 16 000 medarbetare så att vi kan guida våra kunder i hållbarhetsarbetet. Särskilt fokus kommer att ligga på att skapa ett kompetenscenter med specialister som med sin djupa kunskap ska fungera som ledare och verkligen driva denna viktiga agenda, säger Jens-Peter Saul.  

Global ledare inom grön energiomställning

En av de djärva ambitionerna i strategin är att bli den globala branschledaren inom grön energiomställning. I dag består Rambolls energiverksamhet av 1500 medarbetare. I slutet av 2025 siktar vi på att ha 2500 experter engagerade i världens största och mest ambitiösa projekt inom energiomställning.

Ramboll är redan en världsledande aktör inom havsbaserad vindkraft och har även en framskjuten position inom energislag under utveckling, såsom Power-2-X, vätgas och infångning och lagring av och koldioxid.

Strategin innebär också att Ramboll kommer att lämna uppdrag inom de fossila energikällorna olja och gas senast 2025 och rikta om den tekniska expertis som byggts upp inom företaget genom åren då vi arbetat med olja och gas i Nordsjön, och istället fokusera den på förnybara energikällor. Denna förändring är redan påbörjad.

– De experter vi har inom olja och gas har en djup teknisk kunskap och är otroligt kunniga om de maritima miljöer där vi kommer att fortsätta utöka vår redan starka position inom havsbaserad vindkraft, liksom inom Power-2-X och vätgas. Vi har redan minskat vår verksamhet inom olja och gas med 75 procent och ökar nu takten i att omvandla vår kvarvarande kompetens inom olja och gas mot förnybara energikällor och lösningar för att bidra till utfasningen av fossila bränslen, säger Jens-Peter Saul.

Rambolls koncernstrategi, The Partner for Sustainable Change, löper perioden 2022-2025. Den lanseras inom Ramboll idag. 

Utforska vår nya strategi: The Partner for Sustainable Change.