Ramboll rådgivare till Berättarministeriet

08 oktober 2018
Berättarministeriet arbetar för att ge barn i socioekonomiskt utsatta områden chans till bättre skolresultat och att erövra det svenska ordet. Ramboll har sedan 2014 varit pro bono-partner till organisationen. Nu växlas samarbetet upp och utökas med strategisk rådgivning.
Bild lånad av Berättarministeriet

Bild lånad av Berättarministeriet

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Till en början stöttade vi med uppföljning och undersökte vad främst lärare tycker om det Berättarministeriet gör. Nu arbetar vi mer med strategisk rådgivning och analyser av verksamheten. Vi ser oss som en sparringpartner i hur verksamheten kan utvecklas, berättar kundansvarig Klara Denckert som har varit med i uppdraget sedan starten.

Berättarministeriet är en stiftelse som driver skrivarverkstäder i områden med hög arbetslöshet, med fokus på barn i årskurs två till fem. De har skrivarverkstäder i Södertälje, Järvaområdet och Hagsätra i Stockholm och Gamlestaden i Göteborg. Syftet är att ge alla barn tillgång att erövra det skrivna ordet och få förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet med hjälp av engagerade förebilder för skrivande. Lärare ges kreativt och inspirerande material som kan vara ett stöd i undervisningen.

Över 44 000 barn och 3400 pedagoger har besökt berättarministeriet sedan starten 2011.

– Samarbetet med Ramboll bygger på en gemensam övertygelse om att vi tillsammans kan ta ansvar för en positiv samhällsutveckling, i vårt fall genom att kontinuerligt arbeta för att stärka vårt stöd gentemot lärarkåren och skolan. Ramboll har med kompetens, engagemang och kreativitet spelat en avgörande roll för att stärka vår relation till, och kunskap om, lärarnas behov och speciella förutsättningar. Med hjälp av deras djupa förankring i offentlig sektor kan vi på ett konstruktivt sätt löpande utvärdera gentemot vår största målgrupp – lärarna, säger Reza Saleh, strategisk ledare för program och utbildning på Berättarministeriet.

– Uppdraget är väldigt roligt, och det ger oss på Ramboll en förståelse för trepartssamverkan mellan det offentliga, det ideella och det privata. Men framför allt bidrar vi till ett viktigt arbete med social hållbarhet och stöd till barn och deras utveckling, vilket är väldigt givande. Precis som Berättarministeriet är Ramboll stiftelseägt med liknande värderingar om ett inkluderande samhälle för alla, avslutar Klara Denckert.


Om Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Husby, Hagsätra, Södertälje och Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 

Läs mer på berattarministeriet.se