Ramboll och Semcon vinner uppdrag för Tvärförbindelse Södertörn

08 december 2022

I ett nytt uppdrag för Trafikverket, som gäller en del av Tvärförbindelse Södertörn, ska Ramboll och Semcon stötta effektivisering samt minskning av CO2-avtrycket med hjälp av elektrifiering, digitalisering, automatisering och optimerad massahantering.

Trafikplats Djupdalen. Bild: Trafikverket

Trafikplats Djupdalen. Bild: Trafikverket

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24
Karl Agestam

Karl Agestam

Avdelningschef vägplanering
Tel: +46 10 615 60 76
M: +46 708 80 15 21

Uppdraget omfattar framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för trafikplatserna Djupdalen och Slätmossen. Trafikplatserna kommer att bli en del av den yttre tvärled som planeras och byggs kring Stockholm, från Haninge i söder till Täby i norr. I uppdraget, som startar i december 2022, kommer Ramboll och Semcon att samarbeta för att uppfylla de högt ställda kraven på innovation och hållbarhet. 

– Det handlar i huvudsak om att hitta nya och hållbara lösningar för att minska CO2-avtrycket i allt från planering, byggnation och även i driftsfas, berättar Karl Agestam, enhetschef för Vägplanering på Ramboll. 

– Det här är ett spännande uppdrag där vi på Semcon kan ta med oss den kunskap vi har inom bland annat ’future mobility’ och göra skillnad i ett viktigt infrastrukturprojekt. Vi är glada att vi ihop med Ramboll får vara med och driva förändring i en spännande bransch, säger Magnus Carlsson, områdeschef på Software & Emerging Tech på Semcon. 

Högt ställda mål på hållbarhet och CO2-minskning

I uppdraget ingår innovationsledning, främst inom områdena elektrifiering, digitalisering, automatisering och optimerad massahantering, men också arbetsmiljö. 
 

Trafikplats Slätmossen. Bild: Trafikverket

– Just innovationsarbetet är ett område där vi ser särskilt stora vinster i att kombinera kompetenserna hos både Ramboll och Semcon. Det kommer att bli väldigt intressant att arbeta fram nya idéer och lösningar tillsammans. Vi på Ramboll är vana vid att arbeta med stora infrastrukturprojekt, och ser att Semcon kan komplettera oss bra med sin erfarenhet av automatisering inom flera olika branscher, säger Karl Agestam, Ramboll. 

Innovationsledningen ska gå som en röd tråd genom projektet för att hitta möjligheter att förbättra projektets genomförande ur olika hållbarhetsperspektiv. 

Några av de mål som satts upp för projektet är: 

  • inga lokala utsläpp av växthusgaser från fordon och maskiner
  • minst 50% av den samlade energianvändningen från fordon och maskiner ska bestå av el från förnybara energikällor
  • minskad klimatpåverkan från material
  • allt krossmaterial ska komma från entreprenader inom programmet
  • färre än 4 olyckor per miljon arbetade timmar