Ramboll ny medlem i SIS kommitté för cirkulärekonomi

12 maj 2022

SiS – Svenska Institutet för Standarder – har en kommitté som arbetar för att svara på frågor om cirkulärekonomi och möjliggöra mer cirkulära affärsmodeller. Kommittén arbetar inom den globala standardiseringen för att ta fram framtidens standarder som hjälper till att anpassa samhällen och uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ramboll har nu gått med i kommittén och kommer att vara en av 20 organisationer från Sverige som deltar i arbetet.

Tomas Thernström seniorkonsult

Tomas Thernström seniorkonsult

Kontakt

Tomas Thernström

Seniorkonsult
Tel: +46 (10) 615 51 79
M: +46 (72) 169 86 28
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Det pågår just nu ett internationellt arbete med att ta fram standarder kopplade till cirkulär ekonomi. Alltifrån grundläggande definitioner till hur vi mäter och följer upp cirkularitet. Standarder är viktiga verktyg för att få ett gemensamt språk kring genomförande av den cirkulära omställningen till uppföljning med gemensamma nyckeltal för cirkularitet, berättar Tomas Thernström, senior konsult inom cirkulärekonomi.
Ramboll är ett stiftelseägt företag vars 16 000 experter och samhällsrådgivare i 35 länder arbetar med att skapa hållbara samhällen tillsammans med partners och kunder. Ramboll har precis lanserat en ny strategi, The partner for sustainable change, där cirkulär samhällsomställning är ett av fyra prioriterade områden.  Rambolls ambition är att bli världsledande inom grön omställning. 
– Vi på Ramboll vill också utvecklas tillsammans med andra organisationer och företag som vill bidra till cirkulär samhallsomställning och i det här är ett bra sammanhang att kroka arm med flera som arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Inom Ramboll har vi bland annat stor kompetens inom avfall och resursutnyttjande, livscykelanalyser, kemikalier och lagstiftning så jag vet att vi har mycket att bidra med i arbetet, säger Tomas.
 
De experter från Ramboll som nu ingår i kommittén är Tomas Thernström, cirkulärekonomi, David Althoff Palm, LCA-specialist, och Nicklas Gustavsson, toxikolog.
 
Mer information om kommittén för cirkulärekonomi, SIS/TK 616, finns på SiS:s webbplats.
 
SIS – Svenska Institutet för Standarder - är en del av ISO och CEN, utsedda av regeringen att representera Sverige i det nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.