Ramboll bygger och levererar Raptor-system till Frankrike

26 januari 2022

Forskningsinstitutet Cerema kommer använda Raptor systemet för att mäta bärförmågan på vägar i Frankrike. Resultatet från mätningarna kommer till exempel att användas för datadriven underhållsplanering, studera effekten av ökad tung trafik, effekten av och planering för klimatförändringar, utvärdering av nya vägbyggnadsmetoder och material samt för annan forskning relaterad till vägteknik och vägmaterial.

En av Rambolls tre lastbilstrailers med Raptor-teknologi. I trailern ryms en unik laserbaserad mätteknologi som i trafikfart kan registrera hur vägytan deformeras och påverkas av tung trafik.

En av Rambolls tre lastbilstrailers med Raptor-teknologi. I trailern ryms en unik laserbaserad mätteknologi som i trafikfart kan registrera hur vägytan deformeras och påverkas av tung trafik.

- Vi tog över hela Raptor-tekniken under hösten 2020 och detta är vår första leverans av ett Raptor mätsystem till en extern kund. Tidigare har vi använt systemet för att göra mätningar åt kunder men nu köper Cerema ett eget system av oss. Då Cerema är ett stort och erkänt forskningsinstitut i Frankrike så visar det att vår teknik har stort förtroende hos en mycket erfaren och duktig aktör. 

- Detta är en milstolpe för oss. På kort tid efter att vi köpt hela Raptortekniken så har vi byggt upp en kunnig organisation och vunnit både stora fleråriga mätuppdrag och en viktig systemförsäljning. Nu siktar vi på att vidga den geografiska marknaden och söker samarbetspartners till exempel i USA, säger Martin Wiström, ansvarig för Raptor på Ramboll.

Med resultatet från Raptor-mätningar (vägars bärförmåga/styrka) kan man göra en mer effektiv underhållsplanering. Man kan också studera effekter av till exempel ökad tung trafik samt se hur man kan anpassa vägnätet till snabba klimatförändringar. Äntligen kan man göra dessa mätningar på ett snabbt sätt även för stora vägnät och på ett sätt som inte stör den ordinarie trafiken. 

- Cerema har stora förväntningar på att addera denna banbrytande teknik som delvis är ny även för oss. Det blir ett spännande samarbete med dem. Genom optimerad dimensionering önskar de minska uttagen av vägmaterial från naturen vid underhållsåtgärder. Vi kan också anpassa vägarnas egenskaper till nya klimatförutsättningar och därmed få dem att hålla längre, säger Martin Wiström.

Om Cerema
Cerema (Centre for Studies and Expertise on Risks, the Environment, Mobility and Urban Planning) är den offentliga myndighet i Frankrike som utvecklar expertis inom områdena stadsplanering, regional sammanhållning och ekologisk och energiomställning för motståndskraft och klimatneutrala städer och regioner. Cerema har 2 700 anställda, varav 500 är dedikerade till forsknings- och innovationsaktiviteter. Läs mer på cerema.fr