Ramboll lever upp till hög ambitionsnivå

05 mars 2020
Den globala samhällsrådgivaren Ramboll hade stark tillväxt och levererade ökad vinst 2019. Genom köpet av det världskända arkitekturföretaget Henning Larsen tog Ramboll ett stort strategiskt steg på sin internationella tillväxtresa. På den svenska marknaden ökade såväl organisk tillväxt som rörelseresultat. Fokus under året har framförallt varit innovation, hållbarhet och försäljning, för att kunna skapa större samhällsnytta.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29

Niklas Blomgren

tf Ekonomichef
Tel: +46 10 615 60 74
M: +46 70 725 84 54

- Vi hade höga ambitioner för 2019 både i Sverige och globalt. Det känns bra att hårt och strategiskt arbete har gett resultat. Vi har fortsatt göra strategiska rekryteringar, framför allt inom innovation och hållbarhet. Vårt globala initiativ för att göra verklighet av medarbetarnas innovationsidéer – Innovation Accelerator – har under året bland annat lett till att vi i Sverige drivit en kampanj för att fler ska kunna andas bättre luft, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Globalt rekordresultat

På den svenska marknaden ökade Rambolls organiska tillväxt med 11 procent till 2,3 miljarder SEK jämfört med 2018. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) var 136 miljoner SEK, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2018. Rambollkoncernen levererade återigen rekordtillväxt. Omsättningen, som var den högsta någonsin, uppgick till 14,2 miljarder DKK, en ökning med 25 procent från förra årets rekordresultat. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 762,5 miljoner DKK jämfört med 597 miljoner DKK 2018. Läs mer om resultatet för Ramboll Group här.

Ökad samhällsnytta

Bland de strategiskt viktiga uppdrag Ramboll i Sverige vann och jobbade med 2019 finns planering av nya stambanor mellan Göteborg och Borås och Ostlänken genom Linköping, två projekt som bidrar till ökat hållbart resande och en enklare vardag för många människor. Det blev också klart att Ramboll tillsammans med Chalmers och andra aktörer ska vara med och utveckla ett nytt kompetenscenter för digitala tvillingar. Syftet är att med hjälp av storskaliga digitala tvillingar över hela städer och länder kunna effektivisera och skapa beslutsunderlag för bättre byggnader, infrastruktur och grönområden.

- Vi ägs av en stiftelse och vårt syfte är att skapa samhällsnytta. Ju mer vi växer, ju mer nytta kan vi bidra med. Under 2019 har vi bland annat bidragit till att drygt två miljoner invånare i Sverige fått renare vatten och 257 olika broprojekt får människor att komma närmare varandra. 2020 har börjat mycket bra och jag är övertygad om att det i år kommer att bli ännu tydligare hur innovationer leder till hållbara lösningar för våra kunder och deras kunder - invånarna, säger Niklas Sörensen.

 

Se en kort film som summerar 2019 med några exempel på den samhällsnytta vi skapar.

Läs mer om den samhällsnytta vi skapade under 2019