Ramboll med i det vinnande teamet när Stockholms stadskärna ska utvecklas

18 januari 2022

Ramboll är del i det team som har fått uppdraget att gå vidare med planeringen av området runt Stockholm Centralstation. Området kallas för Centralstaden och här ska totalt sex nya kvarter byggas, samtidigt som centralstationen delvis byggs om.

En visionsbild över Tegelbackens trafikkarusell i söder till Kungsbroviadukten i norr. Spårområdena däckas över med flera nya stadskvarter. Copyright Foster + Partners

En visionsbild över Tegelbackens trafikkarusell i söder till Kungsbroviadukten i norr. Spårområdena däckas över med flera nya stadskvarter. Copyright Foster + Partners

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29
Anna Ahlberg

Anna Ahlberg

Uppdragsledare
Tel: +46 10 615 68 66
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Idag presenterade Jernhusen, tillsammans med Stockholm Stad och Trafikverket, vinnaren av uppdraget för omdaningen av området kring Stockholm Centralstation, det så kallade projekt Centralstaden.

Det vinnande teamet består av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Ramboll, LAND Arkitektur, TAM Group, Thornton Tomasetti och Wenanders. Detta teams utvecklingsförslag för området kommer att koppla samman flera olika transportsätt, prioritera trafikflöden för gångtrafikanter och skapa ett nytt urbant område med plats för variation. Särskild hänsyn har tagits till olika hållbarhetsaspekter genom hela designen.

–  Jag är mycket stolt över att Ramboll är en del av det vinnande teamet för framtida Centralstaden! Förslaget är framtaget i en oerhört kreativ och innovativ process, där lyhördhet och engagemang varit ledord genom hela processen. Teamet, bestående av medlemmar från sju företag, har lockat fram det bästa ur varandra och har tillsammans utvecklat en design där staden, dess ytor, dess historia och framtida behov knyts ihop, säger Anette Seger, VD, Ramboll Sverige

Stockholms Centralstation öppnade 1871 och har idag fler passagerare och besökare än den ursprungligen byggdes för. Åtta av tio av landets tågresor börjar, slutar eller passerar Stockholms centralstation och 2045 kommer resandet ha ökat med mer än 50 procent från hur det ser ut idag. Det nya området, Centralstaden, kommer till stor del att byggas över befintliga spår. Det kommer att knyta samman de omkringliggande gatorna och skapa en aktiv och trivsam miljö samtidigt som förbindelserna för olika typer av resande förbättras. Utvecklingen av hela platsen kommer att skapa möjligheter inte bara för resandet, utan även för arbetsmarknaden i och runt området.

Läs mer på centralstaden.se

Se filmen om Centralstadens utveckling

Visionsbilder