Ramboll i nytt samarbete med Stockholms stad

19 juni 2018
Stockholms stad har valt Ramboll som en av sex leverantörer av utrednings- och utvärderingstjänster för samtliga förvaltningar samt för ett 20-tal av stadens bolag. Ramboll har fått ramavtal på flera stora områden.
Vy över Stockholm

Vy över Stockholm

Kontakt

anna j

Anna Jansson

Managementkonsult
Tel: +46 73 031 52 21
Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
Tel: +46 (10) 615 61 45
M: 0761-257287

- Vi har länge jobbat med Stockholms stad och ser fram emot att fördjupa samarbetet. Bredden på kompetensen inom Ramboll bidrog till att vi valdes som leverantör inom så många områden. Flera olika delar av Ramboll kommer att bli involverade, säger Anna Jansson, ramavtalsansvarig konsult på Ramboll Management Consulting.

Ramavtalet gäller utredningar, analyser och utvärdering inom fyra områden:

  • Tillväxt, näringsliv och sysselsättning
  • Stadsutveckling, infrastruktur och bostadsförsörjning
  • Klimat, miljö och energi
  • Välfärdsområdet, dvs allt från socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning till jämställdhetsfrågor

- Vi kommer att jobba med projekt som berör centrala samhällsfrågor - allt från jämställdhet och demokratifrågor till sysselsättning och tillväxt och som kommer alla stadens invånare, företag och organisationer till godo. Vi ser mycket fram emot att få samarbeta med Stockholms stad och stötta med kunskap, metoder och innovation för att fortsätta att utveckla Stockholm, säger Anna Jansson, Ramboll.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser