Ramboll i nytt samarbete med Stockholms stad

19 juni 2018
Stockholms stad har valt Ramboll som en av sex leverantörer av utrednings- och utvärderingstjänster för samtliga förvaltningar samt för ett 20-tal av stadens bolag. Ramboll har fått ramavtal på flera stora områden.
Vy över Stockholm

Vy över Stockholm

Kontakt

anna j

Anna Jansson

Managementkonsult
Tel: +46 730 315 221
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Vi har länge jobbat med Stockholms stad och ser fram emot att fördjupa samarbetet. Bredden på kompetensen inom Ramboll bidrog till att vi valdes som leverantör inom så många områden. Flera olika delar av Ramboll kommer att bli involverade, säger Anna Jansson, ramavtalsansvarig konsult på Ramboll Management Consulting.

Ramavtalet gäller utredningar, analyser och utvärdering inom fyra områden:

  • Tillväxt, näringsliv och sysselsättning
  • Stadsutveckling, infrastruktur och bostadsförsörjning
  • Klimat, miljö och energi
  • Välfärdsområdet, dvs allt från socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning till jämställdhetsfrågor

- Vi kommer att jobba med projekt som berör centrala samhällsfrågor - allt från jämställdhet och demokratifrågor till sysselsättning och tillväxt och som kommer alla stadens invånare, företag och organisationer till godo. Vi ser mycket fram emot att få samarbeta med Stockholms stad och stötta med kunskap, metoder och innovation för att fortsätta att utveckla Stockholm, säger Anna Jansson, Ramboll.