Ramboll i debattartikel om microgrids: "Regeringen måste ompröva grunderna för energipolitiken"

11 maj 2021
”Regeringen måste justera ellagen och det nuvarande elnätsmonopolet så att småskaliga alternativ blir möjliga och kommersiellt intressanta för nya aktörer.”
”Problemet kommer bara att öka så länge våra politiker fortsätter att gå i armkrok med de stora energibolagen för vilka bevarade elnätsmonopol är själva affärsmodellen.”

”Problemet kommer bara att öka så länge våra politiker fortsätter att gå i armkrok med de stora energibolagen för vilka bevarade elnätsmonopol är själva affärsmodellen.”

Kontakt

Nicklas Bäcker

Nicklas Bäcker

Consultant
Tel: +46 10 615 66 53
M: +46 72 146 82 53

”Det svenska energisystemet förmår inte leverera den el som behövs. Vi har ett elöverskott men samtidigt en effektbrist som håller tillbaka den nödvändiga utvecklingen mot fossilfrihet inom transportsektor och industri. Problemet kommer bara att öka så länge våra politiker fortsätter att gå i armkrok med de stora energibolagen för vilka bevarade elnätsmonopol är själva affärsmodellen.”

Så skriver vår vd Niklas Sörensen och vår energiexpert Nicklas Bäcker i en debattartikel i Altinget. 

Läs hela artikeln i Altinget här.