Ramboll hjälper EU-kommissionen nå klimatneutral verksamhet år 2050

25 november 2019

EU-kommissionen har gett Ramboll uppdraget att undersöka hur deras organisation kan nå nollutsläpp av växthusgaser så tidigt som år 2050. Uppdraget genomförs i samarbete med CO2logic.

Kontakt

Xavier Le Den

Business Manager, Head of European Policy
Tel: +32 (0)2 737 96 80
Martin Bodensten

Martin Bodensten

Divisionschef Management Consulting
Tel: +46 70 754 94 58

Läs mer

EU:s 2050-vision

EU-kommissionen vill uppnå en klimatneutral ekonomi fram till 2050.

Ta en titt på den långsiktiga visionen här

EU-kommissionen har tagit fram en strategi och långsiktig vision i syfte att nå en välmående, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi i EU. Visionen innehåller ett antal centrala pusselbitar för att nå nollutsläpp av växthusgaser till år 2050 som energieffektivitet och förnybar energi, ren mobilitet och nödvändig infrastruktur. Visionen diskuteras nu i EU med förhoppning om att anta en långsiktig och EU-gemensam strategi för att minska utsläpp av växthusgaser.

För att fortsätta vara ledande i arbetet mot klimatförändringar anser EU-kommissionen det minst lika viktigt att applicera visionen på sin egen verksamhet. Kommissionen har därför bett Ramboll genomföra en studie för att belysa hur organisationen själva kan nå nollutsläpp av växthusgaser innan år 2050.

Ett intressant samverkansprojekt

Arbetet kommer att utföras av ett tvärdisciplinärt team bestående av experter inom hållbarhet, policyrådgivning, miljö och hälsa. Ramboll kommer dessutom arbeta tillsammans med en extern partner, CO2logic, rådgivare till Europaparlamentet och Europeiska Rådet i frågor som rör miljöförvaltning och tillsyn av växthusutsläpp.

”I sin miljöstyrning- och miljörevisionsordning har Kommissionen redan gjort mycket för att minska sitt miljö- och klimatavtryck”, förklarar Artur Runge-Metzger, klimatstrategichef på avdelningen för klimatåtgärder, DG CLIMA.

”Det är spännande och inspirerande för oss att arbeta tillsammans med experter från Ramboll och CO2logic samt engagerade kollegor från många av Kommissionens olika generaldirektorat. Vi undersöker alla relevanta områden inklusive byggnader, lunchrum, pendling och affärsresor, för att se vad som kan göras - var utsläpp kan reduceras, hur vi gör det och till vilket pris.”

Från nulägesanalys till färdplan

Projektet kommer att bestå av tre komponenter:

  1. Analys av Kommissionens nuvarande utsläpp av växthusgaser och alternativ för minskning samt hur tillsynssystemet för att mäta utsläppen kan utvecklas. 
  2. Analys av verktyg och koncept som rör mål om klimatneutralitet för olika organisationer samt möjligheten att applicera dessa på Kommissionen.   
  3. Utveckling av möjliga färdplaner för att uppnå målet om klimatneutralitet.

“Om Kommissionen agerar för att nå nollutsläpp av växthusgaser leder detta tveklöst till en snöbollseffekt, något som skapar incitament för andra organisationer att följa samma spår”, säger Xavier Le Den, chef för enheten European Policy på Ramboll Management Consulting i Bryssel.

Ett praktiskt tillvägagångssätt för att leverera hållbar utveckling

Xavier Le Den förklarar uppdraget som en chans att anta ett praktiskt tillvägagångssätt för att uppnå hållbar utveckling:

”Vi utför ofta denna typ av arbete på strategisk nivå. Studien för EU-kommissionen kommer nu att översätta detta till operativa åtgärder vilket kräver att processer för medskapande mellan olika områden och tjänster möjliggörs och underlättas. Där kommer vi arbeta i nära samarbete med CO2logic”.

Uppdraget sammanför Rambolls erfarenhet och kunskap om EU-policy och strategisk rådgivning med expertis inom hållbarhet och klimatfrågor. Arbetet påbörjades i augusti 2019. Ramboll och CO2logic kommer att arbeta med projektet till nästa år.