Ramboll ger julklapp till Röda Korset och Löparakademin

20 december 2019
Ramboll önskar i år god jul genom att ge julgåvor till två organisationer som på olika sätt stödjer utvecklingen av miljömässigt och socialt hållbara samhällen. Röda Korset och Löparakademin får dela på 400 000 kronor.
Årets julklapp 2019 till Löparakademin och Röda Korset

Årets julklapp 2019 till Löparakademin och Röda Korset

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– I år har vi valt att avstå från företagsjulklapp till medarbetarna för att istället ge pengarna  som en gåva till Röda Korset och Löparakademin, två organisationer där pengarna kan göra stor skillnad för många människor på lång sikt, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Ramboll kommer under 2020 att följa Röda Korset och Löparakademin och förmedla till medarbetarna hur pengarna kommer till användning.

– Det är en julklapp från alla oss som jobbar på Ramboll och som avstår från den traditionella företagsjulklappen. Om alla företag gjorde det är det hissnande att tänka på hur mycket samhällsnytta de pengarna skulle kunna göra, säger Niklas Sörensen.

RÖDA KORSET

Röda Korset är Sveriges största krisorganisation samt nätverk av frivilliga, på 800 platser i landet. Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Deras uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. De fyller gapet mellan den hjälp samhället erbjuder och den hjälp en som en drabbad människa, samhälle behöver. Vi kommer under 2020 utveckla vårt samarbete med fokus på Sverige, att bygga beredskap och förberedande arbete samt vid eventuell kris som en del i vår ambition att bygga hållbara samhällen. Internationellt har Ramboll tidigare arbetat med Röda Korset i flera projekt, till exempel i världens största flyktingläger Cox’s Bazar i Bangladesh.

Besök Röda Korsets webbplats

LÖPARAKADEMIN

Löparakademin är en ideell organisation som verkar för jämlik hälsa och social inkludering. Genom nära samarbeten med företag, boende, skolor och föreningar skapar de naturliga plattformar för integration och öppnar möjligheter för såväl individer som områden att utvecklas. Gemensamt för många av Löparakademins projekt är att de använder löpning som ett redskap för att nå sociala förbättringar. Löparakademin är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Besök Löparakademins webbplats