Ramboll ger julklapp till Röda Korset

22 december 2021
Ramboll önskar i år god jul genom att skänka en julgåva till Röda Korset, en organisation som på olika sätt stödjer utvecklingen av miljömässigt och socialt hållbara samhällen.
Season's greetings 2021

Season's greetings 2021

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– I år har vi valt att avstå från företagsjulklapp till medarbetarna för att istället ge pengarna som en gåva till Röda Korset där de kan göra stor skillnad för många människor på lång sikt, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige. 

– Det är en julklapp från alla oss som jobbar på Ramboll och som avstår från den traditionella företagsjulklappen, säger Niklas Sörensen.

RÖDA KORSET

Röda Korset är Sveriges största krisorganisation samt nätverk av frivilliga, på 800 platser i landet. Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Deras uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. De fyller gapet mellan den hjälp samhället erbjuder och den hjälp en som en drabbad människa och samhälle behöver. Vi har under under ett par års tid utvecklat vårt samarbete med Röda Korset i frågor som rör beredskap och förberedande arbete samt vid eventuell kris som en del i vår ambition att bygga hållbara samhällen. Internationellt har Ramboll tidigare arbetat med Röda Korset i flera projekt, till exempel i världens största flyktingläger Cox’s Bazar i Bangladesh.

Besök Röda Korsets webbplats