Ramboll förvärvar ledande datacenterkonsultföretag

31 januari 2022
Ramboll har förvärvat datacenterkonsultföretaget EYP Mission Critical Facilities (EYPMCF). I och med förvärvet stärker Ramboll sin position bland internationella datacenterkonsulter och tar ytterligare kliv i arbetet med att bidra till minskade koldioxidavtryck från branschen.
Datacenter

Datacenter

Kontakt

Michael Simmelsgaard

Group Chief Operating Officer, Markets
Tel: +45 5161 0035

Morten Peick

Group Director, Clients, Communication & Marketing
Tel: +45 5161 6065

EYPMCF är en erkänd pionjär inom strategi, planering, design och drift av datacenter, och hjälper kunder över hela världen att lagra, säkra och flytta digitala tillgångar.

- Vi är mycket glada över att välkomna  EYPMCF:s experter till Ramboll, säger Michael Simmelsgaard, Chief Operating Officer på Ramboll. I mer än två  decennier har Ramboll tillhandahållit experttjänster till datacenter inom miljö, vatten, energi och byggnader. Vi hjälper våra kunder att designa, konstruera och underhålla energi- och vatteneffektiva lösningar runt om i världen. Med EYPMCF adderar vi ett företag med djup teknisk kunskap om missionkritiska anläggningar. Det kommer att stärka vår konsultverksamhet inom integrerade, innovativa datacenterlösningar och stärka Rambolls position internationellt som datacenterkonsulter, säger han.

Enligt Rick Einhorn, Managing Partner på EYPMCF, skapar förvärvet stora möjligheter för det USA-baserade företaget.

- Det här är ett utmärkt tillfälle att utöka våra konsult- och ingenjörstjänster till vår globala kundbas, men vi kan även föra vår expertis vidare till Rambolls befintliga och framtida kunder i 35 länder runt om i världen. Ramboll är dedikerade att främja en hållbar utveckling av datacenterindustrin, vilket går i linje med vår egen ståndpunkt om hur viktigt det är att minska datacenters klimatavtryck, säger Einhorn.

Datacentersektorn har länge varit i stark tillväxt, och pandemin har drivit upp efterfrågan på datacenter och verksamhetskritiska anläggningar runt om i världen. Vissa förutsägelser pekar mot att den globala dataanvändningen kommer att fortsätta att öka med 25 procent per år under de kommande årtiondena. Eftersom datacenter redan står för uppskattningsvis 1 procent av den globala energianvändningen, 2 procent av växthusgasutsläppen och 660 miljarder liter vattenanvändning varje år bara i USA, är det viktigare än någonsin att förbättra hållbarhetsprestandan för denna snabbt växande sektor.

– Två enorma trender formar vår värld idag: klimatkrisen och digitaliseringen av samhället. I takt med att digitaliseringen fortskrider och mer och mer data överförs, används och lagras av människor och företag har datacenter en avgörande roll att spela i att stödja en grön cirkulär ekonomi. Som en partner för hållbar förändring jobbar vi för att integrera hållbarhet i allt vi gör för våra kunder. Vår roll är att se till att de anläggningar vi designar, bygger och driver på uppdrag av våra kunder ligger i framkant av miljöprestanda. På Ramboll arbetar vi med inställningen att datacenter drivna med 100 procent förnybar energi och noll avfall är möjliga att uppnå, säger Michael Simmelsgaard, Chief Operating Officer på Ramboll.

Om EYP Mission Critical Facilities
EYPMCF har hjälpt kunder att planera, designa, testa och effektivt driva sina anläggningar i mer än två decennier. Med en global närvaro och projekt i över 40  länder driver EYPMCF nya lösningar och tankeledande koncept till marknaden som gynnar en mångsidig kundbas. Läs mer: eypmcfinc.com