Ramboll fortsätter växa

29 augusti 2018
Den globala samhällsrådgivaren Ramboll har levererat ett halvårsresultat som fortsätter visa stark tillväxt, både i Sverige och internationellt. Bland halvårets höjdpunkter utmärker sig, förutom strategiskt viktiga projekt, förvärvet av konsult- och utbildningsföretaget RSM&CO.
Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige

Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29

Niklas Blomgren

tf Ekonomichef
Tel: +46 10 615 60 74
M: +46 70 725 84 54

Jämfört med första halvåret föregående år har tillväxten för Rambolls svenska verksamheter ökat med 8 procent till 1 043 MSEK. Det operativa resultatet var 65,7 MSEK.

– Vi fortsätter växa, både organiskt och genom att vi knyter till oss ny kompetens. Förvärvet av RSM&CO innebar att vi fick en unik digital plattform och en ny affärsmodell inom hållbarhet som ytterligare stärker vårt erbjudande. Det ligger helt i linje med vår ambition att satsa på just hållbarhet och digitalisering för att bidra till ett hållbarare samhälle, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

För att utveckla affären och jobba mer insiktsfullt kring kunders och samhällets behov har flera strategiskt viktiga personer anställts under halvåret. Bland dessa finns Åsa Zeinetz, ansvarig för divisionen Transport, och Patrik Derk, ansvarig för social hållbarhet. De är med och driver Rambolls förändringsarbete med människan och ett hållbart samhälle i fokus. 

Ramboll bjöd i april in till Nordic Buildtech Day där aktörer både från egna och andra branscher samtalade kring digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

- Vi bjöd in till dagen för att vi vill skapa en känsla för vad man kan göra tillsammans. Jag hoppas att mötena leder till banbrytande och oväntade initiativ. Jag tror inte att någon kan leda teknikutvecklingen på egen hand. Men genom att samlas och dela med oss av goda exempel kan vi våga testa mer. Det vill vi fortsätta med, säger Niklas Sörensen.

Bland de viktiga uppdrag Ramboll i Sverige säkrat hittills i år finns ramavtal för Stockholms Stad inom flera områden samt uppdraget att vara rådgivare när Göteborg bygger linbana. Många anställda på Ramboll är också involverade i ett stort projekt för att modernisera och rusta tre sörmländska sjukhus för framtiden.

Globalt har Ramboll i år bland annat designat ett av Danmarks högsta bostadshus samt involverats för design och teknisk rådgivning av Indiens längsta bro, Mumbai Trans Harbour.