Ramboll fortsätter leverera bra resultat

01 september 2019

Halvårsresultatet för den globala samhällsrådgivaren Ramboll är fortsatt starkt, både i Sverige och globalt. Under 2019 har bolaget integrerat det amerikanska företaget OBG i sin verksamhet och vunnit strategiskt viktiga projekt både i Sverige och internationellt. 

Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige

Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige

Kontakt

Niklas Sörensen

Niklas Sörensen

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 70-268 97 35
Joakim Lagerman

Joakim Lagerman

Ekonomi- och finanschef
Tel: +46 10 615 60 00
Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
M: 0761-257287

Jämfört med första halvåret 2018 har det operativa resultatet för Rambolls svenska verksamheter ökat med 31 procent och omsättningen med 13,4 procent.

– Vi växer helt i enlighet med vår strategi och vi utvecklar nya tjänster, genom samarbeten och rekryteringar av personer med kompetens som ytterligare ska utveckla våra affärer. Dessutom har vi fått fram nya produkter genom Innovation Accelerator, Rambolls globala initiativ för att fånga upp medarbetares idéer, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Bland de nya kollegor som anställts i år finns flera som ska öka insikterna om digitaliseringens möjligheter, bland annat Odd Tullberg, Ante Erixon och Magnus Furustam. För att utveckla kundrelationerna och Rambolls arbetssätt med försäljning har ledande positioner tillsatts med Åsa Demander och Tariq Khan. Kompetens inom nudging tillkom via anställningen av Evelina Gunnarsson. Rickard Klinkert ska leda Rambolls vindkraftverksamhet och Simon Jansson är ny chef för energi. De båda samt miljöekonom Åsa Soutukorva Swanberg ska förstärka Rambolls hållbarhetsarbete.

Bland de strategiskt viktiga uppdrag Ramboll vunnit under 2019 finns två projekt för att vara med och utveckla framtidens höghastighetsjärnväg: Ostlänken och Göteborg-Borås. Tillsammans med KTH och andra aktörer ska Ramboll vara med och utveckla ett nytt kompetenscenter för digitala tvillingar. Utformningen av allmän platsmark i Karlastaden, teststräckor med elväg i Skåne och åtgärdsplaner för skyfallshantering i Göteborg är andra uppmärksammade projekt hittills i år.

– Vi har haft ett högt tempo i år men det är det värt eftersom vi ser att vårt förändrade arbetssätt leder till att vi får riktigt stora projekt som i slutändan innebär stor skillnad för invånarna. Jag ser fram emot hösten med nya spännande samarbeten och banbrytande projekt, avslutar Niklas Sörensen.

Omsättning 1 183 MSEK är en ökning med 13,4 procent

Operativa resultatet 70,1 MSEK är en ökning med 31 procent

Läs mer om Rambollkoncernens resultat här.

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites