Ramboll en av vinnarna i satsningen Visioner: i norr!

20 januari 2022
Ramboll Sverige ingår i ett av elva kreativa team har valts ut för att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer som en del av Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus. Satsningen omfattar sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten.  Ramboll och Marge Arkitekter har tilldelats Umeå.
Projektgrupp för Visioner: i norr Umeå

Projektgrupp för Visioner: i norr Umeå

Kontakt

Namo Marouf

Namo Marouf

Senior Consultant Social Sustainability
Tel: +46 10 615 68 73
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer ökade krav på arbetskraft och attraktiva hållbara miljöer som gör att boende stannar kvar och nya flyttar in.

– Vi är jätteglada och stolta att få delta med vårt team tillsammans med Marge arkitekter i projektet Visioner: i norr i Umeå. Framförallt kommer det att handla om att skapa hållbara och kvalitativa livsmiljöer i Umeå. Tillsammans med Marge Arkitekter kompletterar vi varandra med expertis om hållbarhet och arkitektur. Att vara ödmjuk till kontexten och människorna i den kommer att vara A och O för idéskisserna, säger Namo Marouf, projektledare på Ramboll.

Nya städer och livsmiljöer skapas bäst om många olika discipliner arbetar tillsammans. De team som nu valts ut kommer tillsammans med kommunerna att skissa på konkreta utmaningar. Visioner: i norr ska fungera som en katalysator för framtida utveckling och ge inspel till kommunernas arbete och även kunna inspirera andra.

Bakom utlysningen Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Projektgrupp

Louise Masreliez, Marge Arkitekter
Linda Björn, Marge Arkitekter
Erik Hökby, Marge Arkitekter
Namo Marouf, Ramboll
Anna Löfmark, Ramboll
Camilla Wenke, Ramboll
Vincent Prats, Ramboll
Alexine Wirén, Ramboll