Ramboll bygger bro i Rwanda

05 september 2019
Många olyckor har inträffat när invånarna i Gashyushya i södra Rwanda försökt korsa den översvämningsdrabbade Makurungwefloden. Det ska det bli slut på nu. I slutet av september åker fem Rambollanställda till Rwanda för att bygga en bro i samarbete med organisationen Bridges to Prosperity. En av dem är Gustav Good, brokonsult på Ramboll i Göteborg, som ska ansvara för logistiken på plats.
Bild från liknande broprojekt i Uganda 2018 (Foto: Ramboll)

Bild från liknande broprojekt i Uganda 2018 (Foto: Ramboll)

Kontakt

Gustav Good

Gustav Good

Brokonsult
Tel: +46 (10) 6153186
M: +46 (73) 7238507
Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
M: 0761-257287

Makurungwefloden drabbas regelbundet av översvämningar som varar i cirka tre dagar då vattnet stiger kraftigt och blir mycket strömt. I området kring floden bor framförallt potatis- och bananodlare som måste korsa floden för att sälja sina grödor på den lokala marknaden. Det finns också de som har jobb på andra sidan floden, behöver ta sig till skolan eller uppsöka sjukhus.

- Idag finns det endast en temporär bro, och det händer att lokalbefolkningen vadar över. Vid översvämningarna är det extra farligt, men även när vattennivåerna är normala är det strömt med risk att dras med, säger Gustav Good.

Översvämningarna leder till förlorad inkomst för lokalinvånarna och har de senaste tre åren orsakat flera olyckor och minst ett dödsfall. Bron uppförs i samarbete med biståndsorganisationen Bridges to Prosperity som redan finns på plats i området och Ramboll kommer finnas på plats under de två veckor bron uppförs.

- Det är en hängbro av stål och trä, en enkel men stabil konstruktion som lämpar sig väl när man har begränsade resurser eftersom den är kostnadseffektiv och går snabbt att uppföra. Grunden är förberedd så vi ska resa tornen, dra kablar och bygga farbanan. I projektet ingår också att vi ska utbilda lokalbefolkningen i hur man använder elverktyg så att de kan förvalta och underhålla bron själva i framtiden, säger Gustav Good.

Gashyushya ligger cirka 40 mil från gränsen till Kongo som nyligen haft ett ebolautbrott, men Gustav känner sig inte orolig.

-  Det ser ut att ha lugnat ner sig och skulle det bryta ut igen finns en plan för hur det ska hanteras. Rwanda har dessutom utarbetat ett ebolaförebyggande program som har prisats av WHO, menar han.

Som logistikansvarig kommer Gustav ansvara för mycket av det praktiska som boende och mat och se till så att allt funkar på plats. Bron uppförs ute på landsbygden där vägarna inte är särskilt bra, men han har bra kontakt med Bridges to Prosperity som kan området och har hjälpt till med vissa förberedelser. Projektet är ett volontärprojekt som finansieras av Rambollfonden.

Projektet pågår den 14 – 29 september 2019 och kommer kunna följas på en blogg som uppdateras dagligen.