Ramboll aktiverade medarbetarna i klimatlunch

30 september 2019
Över hela världen demonstrerar unga och vuxna för att vi måste ta större ansvar och krafttag för att minska vårt gemensamma miljö- och klimatansvar. Alla kan göra skillnad som privatpersoner, men på Ramboll kan vi även göra skillnad i våra projekt och uppdrag. Fredagen den 27 september gavs därför alla medarbetare i Sverige möjlighet att ta en klimatlunch med sina kollegor. 
Act for future generations

Act for future generations

Kontakt

Louise König

Louise König

Ansvarig Hållbarhet Affärsutveckling
Tel: +46 (10) 6156899
Anna Essehag

Anna Essehag

Ansvarig Hållbarhet transformation
Tel: +46 (72) 1432474

I samband med FNs toppmöte om klimatet och de globala klimatstrejkerna tog Ramboll Sverige i fredags initiativet till en klimatlunch. Alla medarbetare bjöds in att delta och temat var ”Act for future generations”. Upplägget var att boka in en lunch med en eller flera kollegor, Ramboll stod för notan och lunchen användes för att tillsammans diskutera hållbarhet i våra projekt och affärer.

- Det blev en aktivering där vi tillsammans hittade sätt att kunna bidra ännu mer till kundens och våra egna klimatutmaningar i uppdrag och projekt, säger Louise König, chef för hållbar affärsutveckling på Ramboll Sverige.

Många medarbetare tog tillfället i akt och luncherna resulterade i flera nya och spännande idéer. Att många vill engagera sig både på jobbet och privat framgick tydligt.

- När det gäller hur vi kan göra skillnad i våra uppdrag kom bland annat förslag om att alltid räkna på klimatet i våra projekt, framförallt i bygg- och transportuppdragen. Det handlar både om att konkretisera CO2-nyttan och om ekonomisk nytta på längre sikt, säger Louise König.

Det förslagen hade gemensamt var att de handlade om att paketera hållbara samhällstjänster tydligare så att nyttan blir tydlig för kunderna. Flera av idéerna var kopplade till FNs klimatmål och till Agenda 2030.