Räkna med hållbarhet

22 februari 2023

Att förstå värdet av sociala insatser är viktigt men svårt. I det Vinnova-finansierade projektet Räkna med hållbarhet arbetar Ramboll tillsammans med flera fastighetsbolag och Malmö universitet för att ta fram en metod och ett verktyg för hur man kan räkna ut det samhällsekonomiska värdet av sociala insatser.

Hållbarhet i en levande stadsmiiljö

Hållbarhet i en levande stadsmiiljö

Kontakt

Martin Flack

Martin Flack

Head of department Sustainability Economics
Tel: +46 70 783 67 50

Mattias Almqvist

Consultant
Tel: +47 73 517 47 20
Klara Denckert

Klara Denckert

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 24

Mattias Almqvist som leder Rambolls insats i projektet vill särskilt lyfta fram nyttan med att försöka och våga räkna på värdet av sociala insatser, även om det är svårt. Det får organisationen att förstå vad som skapar mest värde i en social insats och prioritera det.

– Vi upplever en stor efterfrågan kopplat till den här typen av tjänster. Det är många fastighetsbolag och aktörer som arbetar med stadsutveckling som vill kunna räkna på vilken nytta deras sociala insatser har, för att till exempel öka tryggheten i ett område. Tidigare har det inte funnits någon gemensam och genomarbetad metod för detta, men genom det här projektet finns nu en metod och verktyg att använda. Tillsammans med initiativ som www.opensocialvaluebank.com, där Ramboll också bidrar, och som skapar en databas med evidensbaserade värden för sociala effekter kommer det framöver finnas mycket bättre möjligheter för aktörer att värdera sina sociala insatser, säger Mattias. 
 
Metoden finns publicerad hos Sveriges Allmännytta med exempel och filer för den som vill göra beräkningar för sin egen organisation. 
 
Projektet Räkna med hållbarhet finansieras av Vinnova och genomförs av Ramboll tillsammans med bostadsbolagen Svenska bostäder, Familjebostäder, Uppsalahem, Helsingborgshem och Sveriges allmännytta, samt Malmö Universitet. Metoden kan även användas av andra aktörer än fastighetsbolag.
 

Utbildning för hållbarhetsutvärdering

Beslut behöver ta hänsyn till mer än bara pengar. Underlag bör inkludera både ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter av beslut. För företag och organisationer som behöver hjälp med hållbarhetsutvärdering erbjuder Ramboll utbildningen Skapa och värdera hållbarhet där vi går igenom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och kopplar det sedan till er verksamhet och konkreta exempel.
Här finns mer information om utbildningen Skapa och värdera hållbarhet | Ramboll Utbildning

För övriga frågor mejla gärna till: social.sustainability@ramboll.com