Plats för barnen i stadsutvecklingen

11 juni 2019
Att ta hänsyn till barnens perspektiv i samhällsplaneringen är viktigt. Många stadsutvecklingsprojekt påverkar de barn och unga som bor, går i skolan och rör sig i området. Stockholms stad har gett Ramboll i uppdrag att ta fram så kallade barnkonsekvensanalyser och se till att barnens perspektiv får betydelse vid utvecklingen av de två områdena Årstafältet och Enskede IP söder om Stockholm.
Säkerhet när man hämtar och lämnar barn vid förskolan är exempel på aspekter att ta hänsyn till.

Säkerhet när man hämtar och lämnar barn vid förskolan är exempel på aspekter att ta hänsyn till.

- Det vanliga när man gör en barnkonsekvensanalys är att utreda barnperspektivet, vilket innebär att man utgår från teori och forskning om barnens och de ungas plats i samhället. Vi ger alltid rådet till våra kunder att även titta på barnens eget perspektiv genom att ha dialog med de barn och unga som berörs. Stockholms stad jobbar aktivt med barnkonsekvensanalyser, vilket vi är glada för, säger Charlotta Östholm, planarkitekt på Ramboll.

Årstafältet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med cirka 6 000 nya bostäder, en 25 hektar stor park, tre grundskolor med tillhörande idrottshallar och en fotbollsplan samt förskoleplatser för cirka 2 000 barn. I projektet har barnkonsekvensanalyser gjorts tidigare och nu kommer Ramboll att komplettera och fördjupa dessa.

Barn och unga inkluderas

- Med så många barn finns mycket att ta hänsyn till – hur ska det gå med hämtningar och lämningar och trafiken vid så stora förskolor? Hur planerar man bäst barnens utemiljö? Hur ser det ut med cykelstråk i området? Tillgänglighet och säkerhet är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Förutom att vi är stöd inför framtagandet av en detaljplan ger vi också rekommendationer för själva byggtiden, bland annat om hur barnen och de unga kan inkluderas, säger Anthon Georgsson, trafikplanerare på Ramboll.

I området kring Enskede IP ska vägen smalna av och gå från fyrfilig till tvåfilig för att istället ge plats åt cirka 250 nya lägenheter, varav cirka 100 studentlägenheter, en multisporthall och möjligheten att få till en större skolgård till Kunskapsskolan. Enligt Stockholms stads vision har området stor potential att bli en mer levande stadsmiljö och mötesplats med bättre service.

- En av de viktigaste insatserna är den workshop vi genomfört tillsammans med Kunskapsskolans elevråd där även en representant från Stockholms stad fanns med på plats. Stadens vision, om en mer levande stadsmiljö, uppnås bäst när de unga får vara med och komma till tals om sina upplevelser och förväntningar, menar Anthon Georgsson.

I båda projekten utförs barnkonsekvensanalyserna av personer med olika kompetenser, allt för att så många synvinklar som möjligt ska beaktas. I projektgruppen finns trafikplanerare, planarkitekt, landskapsarkitekt och en managementkonsult – alla med erfarenheter av barnens perspektiv.

- Vi kommer att jobba nära Stockholms stad för att se till att barnens och de ungas behov tillgodoses. En av de saker som är viktiga för oss att lyfta är aktiviteter och lek utifrån olika åldrar och genus och att dessa blir integrerade så att det finns något för alla i områdenas utemiljöer, säger Charlotta Östholm.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites