Vi behöver prata plast!

30 juni 2020

Under juli uppmanar organisationen Plastic Free Foundation oss att avstå från engångsplast. Ett initiativ som vi står bakom och uppmuntrar. Men det är alltid viktigt att tänka på vilka material vi använder och att vi återvinner och sorterar på rätt sätt. Idag återvinns mindre än 10 procent av förpackningsplasten i Sverige. Vad kan vi göra för att bli bättre på plaståtervinning?

#PlasticFreeJuly är en utmaning som innebär att man avstår från engångsplast under en månad.

#PlasticFreeJuly är en utmaning som innebär att man avstår från engångsplast under en månad.

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Visste du detta om plast?

10 oväntade saker som innehåller plast

Öka din medvetenhet om användning av plast i din vardag.

10 surprising items that contain plastic

10 fakta du inte visste om plast

Öka din medvetenhet om användning av plast i din vardag.

10 facts you didn't know about plastic

Mer om återvinning

En utmaning med plast är att det är ett oljebaserat fossilt material som kräver mycket kemikalieanvändning. Vi bör därför alltid fråga oss om materialet går att byta ut mot något annat. Plastbanta när det är möjligt.

När vi ändå vill eller behöver använda plast är det viktigt att återvinna den på rätt sätt eftersom förbränning leder till stora koldioxidutsläpp.

Trots det återvinns mindre än 10 procent av förpackningsplasten i Sverige. En anledning är att många förpackningar innehåller blandningar av plaster som gör att de är svåra att återvinna eller inte går att återvinna alls, men det beror också på att vi är dåliga på att sortera ut förpackningarna och istället slänger dem i soppåsen. Så vad ska vi då tänka på för att bli bättre på plaståtervinning? 

Vilken plast kan återvinnas i förpackningsinsamlingen?

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar och frigolit.

Även biobaserade plaster kan sorteras som plastförpackningar, medan plastleksaker, skålar och plastfickor lämnas på återvinningscentralen. Läs mer om vad som ska sorteras och hur.

Släng inte hela plastpåsen med plast - kasta varje sak för sig

Många av oss samlar vår plaståtervinning i påsar och sedan kastar vi hela påsen i behållaren. Problemet med det är att förpackningarna ska eftersorteras ännu en gång innan de återvinns och därför behöver de faktiskt ligga var för sig. Om plastförpackningarna ligger inuti en påse finns en risk att de inte automatiskt kan sorteras på rätt sätt och därmed inte kan återvinnas. Bäst är därför att hälla ut det vi har i påsen i återvinningskärlet.

Undvik svart plast - den kan inte återvinnas

Olika plastsorter sorteras vanligen genom att förpackningen blir belyst med en speciell lampa för att se vilket ljus som reflekteras. Eftersom den svarta plasten absorberar ljuset fungerar inte processen på den. En tumregel kan därför vara att undvika svart plast. Det är vanligt att restauranger har svarta förpackningar för take away. Uppmana gärna ditt matställe att hitta alternativ till svart plast tills tekniken utvecklats.

Vad är bäst för klimatet? Plastpåse eller tygpåse?

Det beror på. Använder du en tygpåse eller väska som du ändå använder till annat är det bättre än att köpa en ny påse varje gång du går till butiken. Det är inte alltid bomullspåsar heller är så bra tillverkade ur klimatsynpunkt. Plastpåsen är dock främst problematisk i länder utan avfallshantering där den ofta hamnar i naturen. En plastpåse från en svensk butik har klimatpåverkan då den bränns men med en biobaserad påse blir påverkan mindre.

Det absolut viktigaste är vad du väljer att lägga i påsen när du handlar.

Använder du plastpåsar till sopor?

Det är alltid bättre att påsarna används än att de hamnar i naturen. Är du bara ute efter att slänga skräp är dock den tunnare sortens soppåsar som köps på rulle i butik bäst. De kräver inte lika mycket energi vid tillverkning som tjockare plastpåsar och det är bättre för klimatet. Dessutom finns tunna avfallspåsar av bioplast. 

All plast är inte dålig

Problemen med plast är nerskräpning, tillverkning och tillsats av farliga ämnen. När plast hamnar i naturen har den extremt lång nerbrytningstid. Men all plast är inte dålig. Plasten på gurka och andra livsmedel innebär till exempel en mycket längre hållbarhet och därmed mindre matsvinn. Det är ett robust material som är billigt att tillverka. Använder vi plast klokt, till rätt saker och återanvänder i hög grad kan plast till och med vara att föredra framför andra material. Ett bra exempel på återanvändning som gör klimatnytta är när prylar får ett andra liv hos någon annan.

”Istället för att tillverka, köpa och sedan slänga plastprodukter behöver plasten bli en del i den cirkulära ekonomin. I den cirkulära ekonomin används produkterna så länge som möjligt, de återanvänds eller materialåtervinns för att sedan bli till nya produkter. Allt för att tära så lite som möjligt på jordens resurser”, skriver Naturvårdverket.

Testa dina plastbantarskills

Vår kund Sörab har gjort en bra sajt om plast. Varför inte ta bort den plast som är helt onödig? 2021 kommer till exempel engångsprodukter av plast att vara förbjudna inom EU och det är inte en dag för tidigt att byta ut dessa eller skaffa nya vanor. Läs mer, se plastbantarfilmerna och testa dina skills i deras quiz.


Om #PlasticFreeJuly

Det är alltid viktigt att tänka på vilka material vi använder och konsumerar, att vi förlänger sakers livslängd och att vi återvinner och sorterar på rätt sätt när det är dags. Under juli uppmanar organisationen Plastic Free Foundation oss att avstå från engångsplast. 

Genom att människor över hela världen deltar i utmaningen kan en liten förändring hos varje individ leda till enorma förbättringar i samhället. Genom att dela nya lösningar och alternativ kan vi inspirera varandra att göra skillnad.