Ökad säkerhet på olycksdrabbad väg

27 april 2020
Väg 26 mellan Halmstad och Mora är en viktig väg för både transporter och pendlare, men den är olycksdrabbad. Trafikverket har gett Ramboll i uppdrag att ta fram en vägplan för etappen Mullsjö till Slättäng och att följa upp arbetet tills vägen är byggd. Nu ska vägsträckan få ökad framkomlighet och säkerhet med mål att bland annat viltolyckorna ska minska med 85 procent.

Kontakt

Emma Rudh

Emma Rudh

Projektledare
Tel: +46 10 615 31 72
M: +46 70 558 02 62
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- När arbetet är klart kommer framkomligheten att vara mycket bättre. En del handlar om att se över de många på- och avfarter som finns, i slutändan kommer det att innebära en kortare och behagligare restid. Framkomligheten kommer att öka och olycksrisken minska, säger Susanna Ohlin, affärsområdeschef på Ramboll.

Väg 26 är en nationellt prioriterad väg både för godstransporter och persontrafik. Sträckan Ramboll kommer att fokusera på är en del av en viktig pendlingsväg mellan sydöstra Skaraborg, Mullsjö och Jönköping. Idag saknar den mötesseparering, är smal och har andra brister. Bland annat saknas viltstängsel och alternativ för cykeltrafik.

Vägsträckan kommer nu att få mitträcken och bli en så kallad 2+1-väg som ger säkrare omkörningsmöjligheter. Det ger en bättre framkomligheten genom att bilister enklare kan köra om långsamma fordon som exempelvis traktorer. Väg 26 kommer även att kompletteras med gång- och cykelbanor samt passager för vilt.

- Vi kommer att ta tag i arbetet genast och börja med att flygscanna området innan lövsprickningen. Sedan är nästa steg att ta fram underlag för samråd med närboende och utredning om miljöpåverkan, säger Susanna Ohlin.