Nytt verktyg säkrar rent dricksvatten i Bangladesh

27 augusti 2018
Ramboll har varit med och utvecklat ett “Sediment Color Tool” för att identifiera arseniksäkert vatten vid borrning och installation av brunnar i Bangladesh. Vattenexpert Mattias von Brömssen kommer att presentera det nya verktyget på World Water Week i Stockholm den 28 augusti.
Tillgång till rent dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet

Tillgång till rent dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet

Kontakt

Mattias von Brömssen

Mattias von Brömssen

Ph.D., Head of Department Water Resources, Sweden
Tel: +46 10 615 63 87
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Tillgång till rent dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet och en viktig komponent i ett effektivt folkhälsoskydd. Den utbredda förekomsten av naturlig arsenik i grundvattnet i Bangladesh försvårar tillgången till rent vatten i landet. Naturlig arsenik (As) är ett kemiskt grundämne och en hög koncentration kan vara giftig.

– Användandet av verktyget kommer att minimera risken för hög arsenikkoncentration i dricksvattnet och göra stor skillnad för att minska förekomsten av arsenik. Det kommer öka tillgången till säkert vatten på Bangladeshs landsbygd. Det underlättar också för vattensektorn att möta FN:s globala hållbarhetsmål nummer 6, att säkerställa rent vatten och hygien för alla, säger Mattias von Brömssen, vattenexpert på Ramboll.

Borrade brunnar är vanligtvis ett säkert dricksvattenalternativ och cirka 90 procent av brunnarna är installerade av lokala brunnsborrare. I flera nyligen genomförda studier har en tydlig relation mellan sedimentfärg och koncentrationen av arsenik dokumenterats. Genom att dra nytta av lokala borrares kunskap om sedimentfärg och erfarenhet av brunnsinstallationer har sedimentfärgverktyget kunnat utvecklas. De lokala brunnsborrarna har varit delaktiga för att identifiera arseniksäkra grundvattenmagasin i regioner med hög arsenikrisk.

Tillsammans med representanter från UNICEF och KTH kommer Mattias von Brömssen att presentera sedimentfärgverktyget på World Water Week i Stockholm.

Läs mer om presentationen den 28 augusti klockan 11:00-11:45 på Stockholm City Conference Centre.

Läs mer om projektet här och om Rambolls arbete i Bangladesh